Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZPiP: Projekt obywatelski ciągle w grze

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 października 2023 11:37

OZPiP: Projekt obywatelski ciągle w grze - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Obywatelski projekt o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie przepadnie wraz z nadejściem nowej kadencji Sejmu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie on rozpatrywany i nie ma potrzeby ponownego składania go.

Przypomnijmy, 1 lipca 2022 r. wprowadzona została nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Pielęgniarki i położne słusznie spodziewały się związanego z tym chaosu, któremu można było zapobiec. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wystąpił wówczas z propozycją zmian, mających na celu wprowadzenie do ustawy koniecznych z punktu widzenia środowiska poprawek, które Senat RP przyjął, ale Sejm RP odrzucił.

W całym kraju doszło do fali protestów, w tym do ogólnopolskiego, który odbył się 23 maja. Celem postulowanych przez środowisko zmian, jakie zostały zawarte w obywatelskim projekcie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, były przynajmniej cztery punkty:

  1. Podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków.
  2. Powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami, a nie kwalifikacjami wymaganymi.
  3. Gwarancja przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  4. Zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Jak informuje OZPiP, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, obywatelski projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest w dalszym ciągu rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy.

W takim przypadku prace nad projektem w nowej kadencji nie zostają zatrzymane, a jedynie zaczynają się od początku. Wówczas Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz doręczenie go posłom, a pierwsze czytanie tego projektu odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej nie jest więc zobowiązany w związku z tym do podjęcia żadnych dodatkowych formalnych działań.

Komitet Obywatelski przeprowadzi po raz kolejny akcję informacyjną i cykl spotkań z parlamentarzystami. Nowym posłom i senatorom będziemy tłumaczyć potrzebę zmiany, a osobom, które ponownie objęły swój mandat, przypominać o deklarowanym poparciu.

Według szacunków w Polsce toczy się obecnie już blisko 15 tysięcy spraw pielęgniarek i położnych o degradację i dyskryminację. Coraz więcej jest pozytywnych na rzecz pozywających wyroków. W ocenie związkowców, sytuacja ta jasno wskazuje na pilną potrzebę nowelizacji wadliwych przepisów.

Oprac. na podst.: OZPiP

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także