Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZZL do nowego ministra: potrzebny dialog dot. warunków pracy i płacy lekarzy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 sierpnia 2020 13:03

OZZL do nowego ministra: potrzebny dialog dot. warunków pracy i płacy lekarzy - Obrazek nagłówka

"Szanowny Panie Ministrze,

Składamy Panu serdeczne gratulacje w związku z powołaniem Pana na stanowisko Ministra Zdrowia RP. Wyrażamy nadzieję na dialog Ministerstwa Zdrowia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, zwłaszcza w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy. W szczególności liczymy na podjęcie rozmów, zapowiadanych jeszcze przez Pana Poprzednika, dotyczących zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wskaźnik płacy lekarza specjalisty przewidziany w tej ustawie jest karygodnie niski i musi być zmieniony. Jesteśmy przekonani, że Pan - lepiej niż ktokolwiek inny - zdaje sobie sprawę z konieczności dobrego wynagradzania dobrych specjalistów i z tego, że pracownicy, zwłaszcza w zakładach usługowych, jakimi są placówki ochrony zdrowia, są największym „skarbem” firmy. W ostatnim czasie, przy okazji uchwalenia przez Sejm ustawy podwyższającej płace m. innymi ministrów, padało wiele głosów wskazujących, że zbyt niskie wynagradzanie pracowników w instytucjach publicznych (na czele z ministerstwami) powoduje odpływ najlepszych profesjonalistów do innych dziedzin i do prywatnych firm. Dotyczy to również publicznej ochrony zdrowia. OZZL popierał podwyższenie uposażeń dla - określonych w ustawie - polityków i najwyższych urzędników państwowych i będziemy zawiedzeni, gdy ustawa te nie zostanie ostatecznie przyjęta. W naszej ocenie będzie to „psucie państwa”. Nie może ono jednak być pretekstem do zaniechania poprawy poziomu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

Przypominamy i podtrzymujemy nasz postulat, aby wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty w publicznej ochronie zdrowia wynosiło minimum kwotę równą trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jednocześnie wyrażamy gotowość do rozmów na temat innych warunków pracy, które spowodują zwiększenie efektywności pracy lekarzy, większe ich związanie z podstawowym miejscem pracy w publicznej ochronie zdrowia itp.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy deklaruje również wolę współpracy z Ministerstwem Zdrowia w innych działaniach, które poprawią funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia, przyczynią się do lepszej dostępności refundowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz w innych dziedzinach np. w sprawie zmian dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej za tzw. błędy medyczne.

Życzymy Panu Ministrowi powodzenia w trudnej misji.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL"

Źródło: OZZL