Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

OZZL: Porozumienie nie rozwiązuje problemu w Prokocimiu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2022 13:26

OZZL: Porozumienie nie rozwiązuje problemu w Prokocimiu - Obrazek nagłówka
Zarząd Krajowy OZZL opublikował stanowisko w sprawie porozumienia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Publikujemy treść.

W związku z porozumieniem, jakie w ostatnim dniu ubiegłego roku zostało zawarte między OT OZZL w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu a dyrekcją szpitala, ZK OZZL oświadcza:
Powyższe porozumienie w żadnym stopniu nie rozwiązuje problemu USD w Krakowie- Prokocimiu, który był powodem złożenia wypowiedzeń z pracy przez ponad 70 lekarzy z tego szpitala. Problem ten polega na znacznym zaniżeniu wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital. To zmusza (kolejne) dyrekcje szpitala do drastycznych oszczędności, przede wszystkim w zatrudnieniu odpowiedniej liczby personelu (w tym lekarzy) oraz na zaniżaniu wynagrodzeń pracowniczych. Przypominamy, że lekarze, którzy zwolnili się z pracy otrzymywali minimalne pensje przewidziane w odpowiedniej ustawie (obecnie dla lekarzy specjalistów = 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły). Skutek jest taki, że w szpitalu brakuje odpowiedniej liczby personelu, co obniża jakość opieki medycznej i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa chorych. Motywuje też szpital do niewykonywania niektórych, szczególnie nisko wycenionych świadczeń.
Zawarte porozumienie, na mocy którego część lekarzy wycofała swoje wypowiedzenia, ma na celu danie szansy i czasu MZ i NFZ, aby przejrzeć wyceny wszystkich świadczeń udzielanych przez USD w Krakowie i odpowiednio je zwiększyć. Lekarze, którzy zwolnili się z pracy w Krakowie oraz przedstawiciele innych Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w Kraju - 2 grudnia ub. roku zwrócili się do MZ i do prezesa NFZ o wzrost wyceny tych świadczeń. Apel ten jednak został zignorowany i dopiero 30 grudnia ub. roku wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który spotkał się z lekarzami i dyrekcją USD w Krakowie oraz przedstawicielami NFZ zadeklarował podjęcie kroków w celu poprawy wyceny świadczeń. Tylko z tego powodu – zarówno lekarze jak i dyrekcja szpitala zgodziła się na kompromisowe porozumienie. Nadal jednak grupa kilkudziesięciu lekarzy nie wycofała wypowiedzeń i jeśli nie będzie wzrostu wyceny świadczeń, porozumienie z tymi lekarzami może okazać się niemożliwe, a ich wypowiedzenia z pracy wejdą w życie 1 lutego 2022 r.
Zarząd Krajowy OZZL apeluje do ministra zdrowia o zdecydowane działania, które poprawiłyby sytuację finansową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i innych tego typu szpitali w Polsce. Parę dni temu minister przedstawił projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, której celem ma być poprawa sytuacji finansowej polskich szpitali. Byłoby rzeczą dziwną i niezrozumiałą, gdyby minister, który deklaruje chęć naprawy całego szpitalnictwa w naszym kraju i proponuje w tym celu niezwykle skomplikowane i kosztowne działania, nie chciał skorzystać z prostego kroku, jakim jest urealnienie wyceny świadczeń udzielanych przez szpitale dziecięce, co zapobiegłoby dalszemu ich zadłużaniu.
Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Źródło: OZZL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także