Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZZP apeluje do MZ ws. dyskryminacji psychologów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2020 11:49

OZZP apeluje do MZ ws. dyskryminacji psychologów - Obrazek nagłówka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
- Irytuje nas to, że Ministerstwo Zdrowia nie rozmawia z psychologami, którzy mają być filarem wdrażanej obecnie reformy psychiatrii dzieci i młodzieży i jako główne osoby mają pracować w Poradniach Psychologiczno- Środowiskowych - powiedziała Medexpressowi wiceprzewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka.

27 stycznia br. Zarząd Krajowy OZZP wysłał pismo do ministra zdrowia dot. Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020r. z apelem o wstrzymanie jego realizacji, podkreślając fakt pominięcia licznych, krytycznych uwag kierowanych przez środowisko psychologów i psychoterapeutów na etapie konsultacji społecznych ww. zarządzenia oraz jego negatywny wpływ na procesy terapeutyczne pacjentów.

Poniżej zamieszczamy treść listu.

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów apeluję o natychmiastowe wstrzymanie realizacji bardzo szkodliwego Zarządzenia prezesa NFZ Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020r. Zapisy znajdujące się w tym Zarządzeniu wywołały ogromny sprzeciw w środowisku psychologów i psychoterapeutów. Środowiska te w fazie konsultacji społecznych, dotyczących Rozporządzenia powiązanego z w/w Zarządzeniem, zgłosiły dziesiątki krytycznych uwag, które w ogóle nie zostały uwzględnione. Zdumiewający, wręcz bulwersujący, jest brak ze strony Ministerstwa Zdrowia prób podejmowania dialogu i szukania porozumienia z naszymi środowiskami w tak istotnych sprawach jak zapewnienie przez Państwo opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Ministerstwo w żaden sposób nie odnosi się do zgłaszanych przez nas uwag. Taka sytuacja w demokratycznym Państwie prawa jest nie do pomyślenia. Zarządzenie zawiera wiele szkodliwych zapisów - bardzo niekorzystnych dla pacjentów, dla procesu ich leczenia (psychoterapii), niszczących efekty leczenia oraz relację terapeutyczną. Zapisy kompletnie ignorują specyfikę naszych oddziaływań leczących i powodują bardzo niekorzystny wpływ na cały proces zdrowienia pacjentów. Niepokojący jest również widoczny proces degradowania przez MZ naszych zawodów – ciągłe zmniejszanie wycen świadczeń psychologów i psychoterapeutów, zmniejszanie limitów i wymogów zatrudniania specjalistów i certyfikowanych psychoterapeutów, zrównywanie w dół naszych stopni rozwoju zawodowego (takie same wyceny świadczeń udzielanych przez specjalistów i psychologów bez specjalizacji oraz certyfikowanych psychoterapeutów i osoby po 2 roku kursu psychoterapii). W powyższym Zarządzeniu Nr 7/2020/DSOZ zabrakło kilku bardzo ważnych zapisów obecnych we wcześniejszym Zarządzeniu regulującym ten obszar leczenia Nr 41/2019/DSOZ. Dotyczyły one zapewnienia ciągłości opieki w Dziennych Oddziałach Terapeutycznych oraz Hostelach terapeutycznych dla młodzieży, która w trakcie leczenia ukończy 18 lat. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW ZARZĄD KRAJOWY 91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1 NIP: 7272807677, REGON: 366042288 Tel.: 42 640 71 31, KRS: 0000651609 Wcześniejsze zapisy gwarantowały kontynuację leczenia pod warunkiem kontynuacji nauki do 26 r.ż. Obecnie ich brakuje, co w praktyce oznacza, że młodzież będąca w trakcie procesu leczenia zostanie przymusowo wypisywana z w/w oddziałów. Spowoduje to, że proces terapii i relacja terapeutyczna ulegną zerwaniu, a pacjenci zmuszeni będą szukać pomocy w nowych miejscach, często niedostosowanych do pracy z tą grupą wiekową. To sytuacja bardzo szkodliwa i destrukcyjna dla procesu leczenia, niosąca ryzyko zaprzepaszczenia efektów dotychczasowych oddziaływań. Pragnę przypomnieć, że psycholodzy i psychoterapeuci mają być zdaniem Ministerstwa najważniejszymi grupami, na których oprzeć ma się cała reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. W sytuacji tak niekorzystnych zapisów, niskich wycen świadczeń, dramatycznie niskich propozycji płacowych (wskaźników płacowych dla psychologów i psychoterapeutów w Ustawie o wynagrodzeniu minimalnych w OZ) nie znajdziecie Państwo psychologów, którzy poniosą ciężar tej reformy i gotowi będą pracować za najniższą pensję krajową. Być może na pozostanie w systemie ochrony zdrowia zdecydują się osoby bezpośrednio kończące studia psychologiczne, które będą chciały się czegoś nauczyć przed otworzeniem swojego prywatnego gabinetu. Choć i to jest wątpliwe - w sytuacji gdy wynagrodzenie w jakimkolwiek sklepie wielkopowierzchniowym jest wyższe o 1000 zł! Wszystkie obecne działania MZ bardzo zniechęcają doświadczonych psychologów i psychoterapeutów do dalszej pracy i powodują masowy ich odpływ z publicznej do prywatnej Ochrony Zdrowia bądź do innych branż. Działanie MZ wobec pacjentów jest to bardzo nieodpowiedzialne, stanowi „eksperyment na żywym i bardzo wrażliwym psychicznie organizmie”. Wnosimy o niezwłoczne podjęcie przez MZ rozmów z OZZP w celu znalezienia wspólnego rozwiązania tej sytuacji.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Makowski przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Źródło: OZZP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także