Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Pielęgniarki: pracodawcy wypowiadają 1200 zł. Jest odpowiedź OZZPiP

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 sierpnia 2019 08:34

Pielęgniarki: pracodawcy wypowiadają 1200 zł. Jest odpowiedź OZZPiP - Obrazek nagłówka
Fot. Medexpress.TV

OZZPiP w komunikacie podkreśla: Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą nadal oddzielnie kontraktowane.

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.


Zapisy projektu rozporządzenia jednoznacznie utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31.08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na świadczenia dla pielęgniarek i położnych do podmiotów leczniczych, miały być przekazywane według współczynnika korygującego łącznie z kwotą ryczałtu lub kontraktu.

Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

Zapisy konsultowanego projektu rozporządzenia są zdecydowanie korzystniejsze od obecnie obowiązujących.


I. Przepis o współczynnikach korygujących obowiązywać będzie dopiero od 1 kwietnia 2020.
II. Ponownie w datach:
– 1 sierpnia 2019
– 1 października 2019
– 1 stycznia 2020
pracodawcy mają obowiązek weryfikować do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, Daje to możliwość zmiany miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych z gwarancją wypłaty „zembalowego”. Ma to duże znaczenie przy mobilności pielęgniarek i położnych pomiędzy zakładami pracy przy uwzględnieniu zapotrzebowania pracy pielęgniarek i położnych na rynku. Daje to również możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym.

Źródło: OZZPiP

Zobacz także