Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Śląsk: Ile naprawdę zarabiają lekarze?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 czerwca 2016 08:19

Śląsk: Ile naprawdę zarabiają lekarze? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Śląska Izba Lekarska przedstawiła dane dotyczące wynagrodzenia lekarzy.

Śląska Izba Lekarska przedstawiła dane dotyczące wynagrodzenia lekarzy. Ile naprawdę zarabiają lekarze?

Z badań Śląskiej Izby Lekarskiej wynika, że minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego

i wartość godziny pracy (pełny etat – śr. 165 godz./mies.) w poszczególnych grupach wynosi:

- lekarz bez specjalizacji to 2253 PLN (brutto). To daje odpowiednio 13,65 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z Ist. specjalizacji to 2553 PLN (brutto), czyli 15,47 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z IIst. specjalizacji do 40 r.ż. to 2800 PLN (brutto), czyli 16,97 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z IIst. specjalizacji po 40 r.ż. to 2787 PLN (brutto), czyli 16,89 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz na stanowisku kierownika/ordynatora to 3458 PLN (brutto), czyli 20,95 PLN (brutto) za godzinę.

 Z tych samych badań wynika, że mediana*** w zakresie płac miesięcznych

 i wartość godziny pracy (pełny etat – śr. 165 godz./mies.) wynosi:

- lekarz bez specjalizacji to 3207 PLN (brutto). To daje odpowiednio 19,43 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z Ist. specjalizacji to 3400 PLN (brutto), czyli 20,61 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z IIst. specjalizacji do 40 r.ż. to 3909 PLN (brutto), czyli 23,69 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz z IIst. specjalizacji po 40 r.ż. to 4074 PLN (brutto), czyli 24,69 PLN (brutto) za godzinę.

- lekarz na stanowisku kierownika/ordynatora to 4696 PLN (brutto), czyli 28,46 PLN (brutto) za godzinę.

 

Analiza wysokości zasadniczego wynagrodzenia (brutto) lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę *(w przeliczeniu na pełny etat) z obszaru działania Śląskiej Izby Lekarskiej** z podziałem na 5 grup

* W opracowaniu uwzględniono płacę zasadniczą-bez wysługi lat i innych dodatków .

** Województwo śląskie jest objęte działaniem 3 izb: Śląskiej Izby Lekarskiej, Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, przy czym ŚIL obejmuje największą jego część.

Dane dotyczą łącznie ponad 3000 etatów lekarskich.

***Mediana (inaczej wartość środkowa lub wartość przeciętna). Liczba środkowa (w przypadku gdy mamy nieparzystą liczbę liczb w zbiorze). Jeżeli mamy parzystą liczbę liczb w zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb.

Niniejsza analiza powstała w ramach działań dotyczących opracowania mapy wynagrodzeń lekarzy na terenie całego kraju obejmującej informacje o uśrednionych wynagrodzeniach za normatywny czas pracy tej grupy zawodowej.

Źródło: Śląska Izba Lekarska

 

Zobacz także