Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 września 2020 08:36

Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych - Obrazek nagłówka
NIPiP
Chodzi o zmiany w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

Jak przypomina Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zmiany dotyczące:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne w okresie stanu epidemii,
2) wprowadzenia możliwości kształcenia na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w okresie stanu epidemii,
3) postępowań konkursowych na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w okresie stanu epidemii,
4) kalendarza wyborów do organów izb w okresie stanu epidemii,
5) sposobu uchwalania rocznego budżetu okręgowej izby oraz zasad gospodarki finansowej w okresie stanu epidemii.

Więcej: TU

Źródło: NIPiP

Zobacz także