Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Kształcenie

Wspólny kierunek studiów WUM i SGH

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 maja 2023 13:37

Wspólny kierunek studiów WUM i SGH - Obrazek nagłówka
Czołowe warszawskie uczelnie podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia nowego kierunku dwuletnich studiów magisterskich. Studia te kierowane są do przyszłej kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia. Studia będą wspólnie prowadzone przez WUM i SGH.

Rynek pracy oczekuje absolwentów, którzy będą odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań w sektorze ochrony zdrowia. Menedżerowie ochrony zdrowia powinni posiadać kompetencje zarówno z zakresu zarządzania oraz prawa jak i rozumieć specyfikę sektora. W tym celu Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) nawiązały współpracę, której efektem będzie otwarcie wspólnego kierunku studiów.

Program w sposób unikatowy łączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostają w szeroką wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, co przekłada się na duży udział seminariów i ćwiczeń. Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

Pierwsza rekrutacja studentów na nowy kierunek planowana jest na semestr letni roku akademickiego 2023/24.

– Mamy bardzo dobre tradycje współpracy z SGH, wspólnie prowadzimy studia Executive MBA w Ochronie Zdrowia. Teraz do poziomu studiów podyplomowych dołączamy kształcenie przeddyplomowe. Istnieje tu duża luka w przygotowaniu osób do zarządzania w opiece zdrowotnej. Jestem przekonany, że połączenie uczelni, która zajmuje się kształceniem medyków i ma dostęp do nowoczesnej medycyny z uczelnią, która jest liderem w kształceniu kadr zarządczych, zapewni efekt ostateczny na najwyższym poziomie – powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

– Potrzebujemy profesjonalistów. A profesjonaliści, to są menedżerowie, którzy znają uwarunkowania sektorowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy to porozumienie, bo połączenie kompetencji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z kompetencjami Szkoły Głównej Handlowej pozwoli na najwyższym poziomie kształcić kadry profesjonalistów, którzy będą zarządzali instytucjami ochrony zdrowia – tłumaczy rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak.

– Porozumienie jest efektem tego, że WUM i SGH dostrzegają potencjał ochrony zdrowia w Polsce. W każdym rozwiniętym kraju sektor ochrony zdrowia generuje znaczący udział PKB - postrzegany jest nie tylko z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, ale także gospodarki i rozwoju społeczeństwa. Ten element dodaje wartości temu projektowi – mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, prof. Mariusz Gujski.

– Studenci którzy wybiorą kierunek Zarządzanie w Ochronie Zdrowia będą mieli możliwość wykorzystania doświadczeń obydwu uczelni, kadry SGH i WUM. To połączenie pozwoli stworzyć wyjątkową ofertę zarówno dydaktyczną jak i przygotowania pracy dyplomowej, która na rynku polskim będzie miała walor unikatowy – dodaje dziekan Studium Magisterskiego SGH, dr hab. Dorota Niedziółka.

– Potrzeby zdrowotne są na szczycie hierarchii potrzeb człowieka i w odniesieniu do nich nie możemy stosować czystych metod ekonomicznych. Połączenie sił naszych uczelni da nam olbrzymią zmianę jakościową i pozwoli na tworzenie skutecznych modeli zarządzania w ochronie zdrowia – powiedziała dr hab. Barbara Więckowska z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH.

Nowy kierunek studiów magisterskich prowadzony będzie wspólnie przez WUM i SGH. Za stronę administracyjną odpowiedzialna będzie SGH. Zgodnie z założeniami, po każdym z czterech semestrów zmieniać się będzie jednostka prowadząca zajęcia (naprzemiennie SGH i WUM zapewniając tym samym dostęp do najlepszych wykładowców w danej dziedzinie). Zajęcia realizowane będą w nowoczesnej formule bloków tematycznych (typowych dla uczelni medycznych). Dzięki temu studenci będą uczeni w sposób przypominający bardziej cykl szkoleń tematycznych niż tradycyjne nauczanie.

Studia drugiego stopnia skierowane są do osób chcących w przyszłości zajmować menedżerskie stanowiska w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wiedza z zakresu zarządzania przygotowuje absolwentów do podejmowania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą we wszystkich typach organizacji sektora ochrony zdrowia, w tym w jednostkach administracji publicznej. Zagadnienia nauk o zdrowiu pozwolą absolwentom odnaleźć się w specyfice branży zdrowotnej i skutecznie realizować wyzwania zawodowe.

Założenia kierunku: 4-semestralne studia skierowane do 60 studentów rocznie (1 grupa wykładowa, 2 grupy seminaryjne, 4 grupy ćwiczeniowe). Zajęcia nastawione na wiedzę praktyczną (wykłady 10%, seminaria 65%, ćwiczenia 25%). Zajęcia zaplanowane w podziale na bloki będą realizowane przez 3 dni w tygodniu (ok. 20h/tydzień) co pozwoli łączyć studia z pracą w organizacjach sektora i zdobywać równolegle doświadczenie praktyczne.

Źródło: WUM

Tematy

SGH-WUM MBA / SGH / WUM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także