Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowe gatunki grzybów trafią na sklepowe półki

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 1 września 2017 11:19

Nowe gatunki grzybów trafią na sklepowe półki - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Ministerstwo Zdrowia zamierza dopuścić do obrotu produkty zawierające konkretne gatunki grzybów. Które?

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy jest wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 44 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Projektowane zmiany rozszerzają wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. Na skierowany do Ministra Zdrowia wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy zajmującego się przetwarzaniem i sprzedażą grzybów dziko rosnących ww. wykaz rozszerza się o trzy jadalne gatunki grzybów z rodziny smardzowanych: smardz jadalny (Morchella esculenta (L.) Pers.), smardz stożkowaty (Morchella conica Pers.) oraz naparstniczka czeska (Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.). Owocniki tych grzybów są jadalne, cenne pod względem spożywczym, a ich spożycie, po dokonaniu obróbki termicznej np. gotowaniu czy suszeniu, jest bezpieczne dla zdrowia konsumenta.

Powyższe gatunki grzybów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408) objęte są ochroną częściową. W przypadku smardza jadalnego i stożkowatego ochrona częściowa dotyczy okazów rosnących poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni. Ponadto smardz jadalny i stożkowaty są objęte ochroną częściową z możliwością ich pozyskiwania (ręczny zbiór owocników).

W związku z powyższym w przypadku smardza stożkowatego i jadalnego wprowadzone zostało doszczegółowienie, że rozporządzenie dotyczy tych gatunków grzybów pochodzących wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych. Ponadto w odniesieniu do wszystkich trzech ww. gatunków grzybów określono, że mogą pochodzić spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem autorów, projektowane rozporządzenie może pozytywnie wpłynąć na rozwój mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość wprowadzania do obrotu dodatkowo trzech jadalnych gatunków grzybów z rodziny smardzowanych i wykorzystywania ich do produkcji przetworów grzybowych. 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także