Ważne Zmiany organizacyjne na SOR-ach w związku z koronawirusem

sor
Jest Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
Medexpress 2020-03-24 09:28

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z rosnącą liczbą osób z podejrzeniem i zachorowaniem na COVID-19 wymaga zmian stanu prawnego, który powinien umożliwiać stosowanie wytycznych konsultantów krajowych i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających ograniczaniu narażenia personelu medycznego i rozprzestrzeniania się zakażeń w populacji.
Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375, z późn. zm.) ma na celu uelastycznienie decyzji klinicznych, które mogą być podjęte przez personel medyczny oceniający stan kliniczny pacjenta w kontekście ryzyka wystąpienia choroby COVID-19 i współistniejących stanów zdrowotnych.

Zmiana jest szczególnie istotna z punktu widzenia szpitali przyjmujących co do zasady pacjentów niezakaźnych.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem rozporządzenia lekarz SOR lub izby przyjęć oceniałby ryzyko zachorowania na COVID-19 i jednocześnie stan kliniczny pacjenta.

Po niezbędnym zaopatrzeniu medycznym i pobraniu materiału do badań diagnostycznych pacjent mógłby zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w oczekiwaniu na wynik badania lub również skierowany do izolacji pozaszpitalnej, jeśli pozwalałby na to stan zdrowia.

Proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na organizację pracy szpitala, a także zmniejszy ryzyko zakażenia wśród personelu medycznego i innych pacjentów.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także