Zmiany w GIF. Będzie Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Bez tytułu
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.
Medexpress 2021-06-04 09:47

Proponuje się utworzenie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym nowej komórki organizacyjnej - Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Utworzenie nowej komórki organizacyjnej pozwoli zrestrukturyzować Główny Inspektorat Farmaceutyczny w celu zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej i merytorycznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Rekomendowanym, a w zasadzie jedynym adekwatnym, rozwiązaniem jest działanie o charakterze legislacyjnym. Zwyczajowo struktura organizacyjna urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej (a do takich należy Główny Inspektorat Farmaceutyczny) znajduje swoje odzwierciedlenie w stosownych statutach tych urzędów. Zatem nie ma możliwości podjęcia alternatywnych metod osiągnięcia zakładanego celu, opisanego w sekcji 2.

Projekt: TU

Źródło: Legislacja

PDF

Zobacz także