Zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych AOS

Medexpress

Opublikowano 16 grudnia 2020, 10:49

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 16 grudnia 2020, 10:49

Celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a mają znaczenie dla poprawy zdrowia pacjentów.

Przedmiotowe zmiany powinny również przyczynić się do zmniejszenia liczby niezasadnych hospitalizacji wynikających z braku odpowiednich świadczeń w AOS.


Obecnie badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) wykonywane są bez znieczulenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w znieczuleniu w warunkach leczenia szpitalnego, wtedy gdy istnieją wskazania do hospitalizacji. Wprowadzenie diagnostycznych procedur endoskopowych w znieczuleniu umożliwi realizację przedmiotowych procedur w warunkach ambulatoryjnych w atmosferze komfortu oraz przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta.


Ponadto rozporządzenie implementuje do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dwie procedury medyczne z obszaru diagnostyki hematologicznej: biopsję aspiracyjną szpiku kostnego oraz trepanobiopsję szpiku kostnego. Obecnie przedmiotowe procedury realizowane są w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, co skutkuje koniecznością hospitalizacji pacjentów korzystających z tych świadczeń. Wprowadzenie nowych procedur z obszaru diagnostyki hematologicznej umożliwi realizację podstawowej diagnostyki hematologicznej w ramach AOS.


Projektowane rozporządzenie wprowadza również do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS nowe świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne. Obecnie zarówno diagnostyka jak i ocena stanu zdrowia pacjentów z hemofilią oraz innymi pokrewnymi skazami krwotocznymi prowadzona jest w ramach leczenia szpitalnego, co ma bezpośredni związek z brakiem dedykowanych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wprowadzenie nowych świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne zapewni pacjentom kompleksową diagnostykę oraz ciągłość i jakość opieki.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

opieka ambulatoryjna / AOS / świadczenia gwarantowane / gastroskopia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31