Mikołaj Sinica z PR OZZL

17 lutego wracamy do rozmów z MZ

Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2020, 14:38

72991434(1) Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 07 lutego 2020, 14:38

W środę o godz. 11. odbyło się spotkanie PR OZZL z ministrem zdrowia w sprawie postulowanych przez młodych lekarzy poprawek do projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jak Pan ocenia to spotkanie?

Spotkanie dotyczyło zapisów w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Udało nam się wynegocjować kilka postulatów, o które walczyliśmy jako Porozumienie Rezydentów. Po pierwsze rezydenci, którzy w trakcie realizacji stażu pojadą się szkolić do innego powiatu, otrzymają 400 zł dopłaty. Po drugie zostaną wprowadzone zmiany postulowane przez matki-lekarki ws. kwestii wydłużania specjalizacji i wyliczenia urlopu macierzyńskiego. Niestety rezydenci, którzy przygotowują się do testów, nie otrzymają 26 dni urlopu, o który postulowaliśmy. Przygotowujemy się do kolejnego spotkania, podczas którego będziemy rozmawiać o rewaulacji porozumienia, kwestiach płacowych, zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Niestety MZ nie spełniło naszych wszystkich oczekiwań.

Kiedy odbędzie się kolejne spotkanie z MZ?

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lutego.

Jakie ma Pan oczekiwania co do tego spotkania?

Chciałbym, aby zostały zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. Wątpię, aby MZ miało przygotowane konkretne, realne propozycje przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Według naszych wyliczeń cały czas różnimy się w kwestii realizacji Porozumienia o ok. 10 mld zł. Pewnie będziemy rozmawiać o kwestiach płacowych lekarzy szczególnie w obliczu braku chętnych na niektóre specjalizacje deficytowe. Chciałbym zaznaczyć, że w województwie dolnośląskim na 23 miejsc były 2 osoby chętne do podjęcia specjalizacji z chirurgii ogólnej. W Wielkopolsce na 28 miejsc tylko 4 osoby zdecydowały się na ten kierunek.

Ile wynosi średnia wieku chirurga?

Średnia wieku chirurga przekracza 56 lat.

Co należy zrobić, aby zachęcić lekarzy do wybierania deficytowaych
specjalizacji?

Największą motywacją są pieniądze. Każda z tych specjalizacji posiada minusy, które zniechęcają lekarzy. Należą do nich m.in. brak dobrego szkolenia, brak profesjonalistów, którzy mogliby przekazać wiedzę i umiejętności. Niektóre specjalizacje w ocenie lekarzy nie dają dużych perspektyw.

Jakie to specjalizacje?

Dotyczy to szczególnie psychiatrii dziecięcej, patomorfologii, chirurgii ogólnej. Mało lekarzy wybiera również medycynę ratunkową, a wszyscy wiemy, z jakimi niedoborami kadrowymi borykają się obecnie SOR-y.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rezydenci / Mikołaj Sinica / PR OZZL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31