Będą duże zmiany na SOR-ach. Triaż i bilety dla pacjentów

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2019, 16:51

MZ_NOWE
Medexpress

Opublikowano 29 maja 2019, 16:51

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem braku jednolitych regulacji dla wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych, dotyczących sposobu rejestracji i segregacji medycznej pacjentów zgłaszających się do tych oddziałów we własnym zakresie lub za pośrednictwem zespołów ratownictwa medycznego.

Projekt przewiduje, że osoby przybywające do SOR samodzielnie lub przewożone przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem lub zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych, będą pobierały bilet z oznaczeniem czasu przybycia do SOR wraz z indywidualnym numerem pacjenta. Po zarejestrowaniu się poddane zostaną segregacji medycznej, w wyniku której po przeanalizowaniu zgłaszanych dolegliwości i wartości wybranych parametrów medycznych, zostaną zakwalifikowane do jednej z 5 kategorii, z różnym czasem oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem (od pomocy natychmiastowej – kategoria czerwona do kategorii niebieskiej, świadczącej o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w której pomoc medyczna może być odroczona).

Pacjent będzie informowany o przydzielonej mu kategorii oraz o przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem oddziału. W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć umieszczone zostaną wyświetlacze, na których prezentowana będzie informacja o liczbie osób oczekujących na przyjęcie i czasie oczekiwania w poszczególnych kategoriach.

Osoby zakwalifikowane do dwóch grup świadczących o braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli do grupy zielonej lub niebieskiej, będą mogły być skierowane do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile udzielanie tych świadczeń będzie się odbywało w lokalizacji SOR. Na każdym etapie, począwszy od momentu pobrania biletu z numerem do rejestracji aż do zakończenia udzielania pomocy medycznej, będzie odnotowywany czas wykonania kolejnych czynności.

Wprowadzono również wymóg posiadania w SOR sprzętu na wymianę z zespołami ratownictwa medycznego w zakresie desek ortopedycznych z kompletem pasów, w celu usprawnienia pracy zespołów ratownictwa medycznego i zapewnienia natychmiastowego powrotu tych zespołów do gotowości do realizacji kolejnego zgłoszenia, po przekazaniu pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego i pobraniu deski na wymianę z SOR.

W projekcie rozporządzenia zawarto wymóg, aby liczba personelu SOR była dostosowania do liczby pacjentów przyjmowanych w poszczególnych kategoriach oraz do maksymalnych czasów oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Projektowane rozporządzenie przewiduje również możliwość zastąpienia pielęgniarki oddziałowej, o ile nie została ona wyłoniona w postępowaniu konkursowym, ratownikiem medycznym koordynującym lub pielęgniarką koordynującą pracę innych pielęgniarek lub ratowników w SOR. Obecny system kształcenia ratowników medycznych pozwala na prawidłowe wykonywanie przez nich tego typu funkcji. Pielęgniarka i ratownik medyczny koordynujący będą zobowiązany do posiadania dodatkowego wykształcenia oraz 5-letniego doświadczenia pracy w SOR.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR / szpitalny oddział ratunkowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31