Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Bon na cyfryzację - szansa dla ochrony zdrowia

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 20 września 2021 15:48

Bon na cyfryzację - szansa dla ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
20 września 2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie, którego celem jest łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. To ogromna szansa dla podmiotów w ochronie zdrowia.

Cel konkursu.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu
przyczynią się do osiągnięcia celów konkursu, a w szczególności należy do nich zapewnienie wsparcia finansowego na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na:

 • zakup lub licencjonowanie oprogramowania,
 • usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz
 • zakup w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Instrument ma na celu stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania przedsiębiorców w stanie pandemii, oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji ma za zadanie wzmocnienie ich konkurencyjność i odporności na kolejne kryzysy.

Jakie projekty?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na:

 • wprowadzeniu (wdrożeniu) przez innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub
 • wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych
 • stanem epidemii.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Ile pieniędzy i na co?

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 60.000,00 zł, maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 300.000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, co w praktyce oznacza, że przy projekcie o wartości 60.000,00 zł, koszty własne przedsiębiorcy wyniosą 9.000 zł.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Wsparcie jest przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na
podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Wnioskodawca
powinien określić i oszacować dla poszczególnych zadań kwoty ryczałtowe. Każde
zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej.

Dla kogo finansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać:
 • mikro,
 • małe,
 • średnie przedsiębiorstwa.
Wymogiem, które muszą spełniać, jest jedynie prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP, potwierdzone wpisem do właściwego rejestru.

Pamiętajcie o terminach.

 • Termin składania wniosków rozpoczął się 20.09.
 • Możliwość składnia wniosków będzie trwała miesiąc i zakończy się 20.10.2021 r. o godz. 16:00.
Niezwykle ważne jest, iż w regulaminie zastrzeżono, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. kwotę 110 000 000 zł, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Telemedycyna i wiele innych rozwiązań.

Uwzględniając cel konkurs aż się prosi o to, aby przedsiębiorcy udzielający świadczeń zdrowotnych rozwinęli swoje komeptencje w obszarze telemedycyny, poprzez impelemtację nowoczesnych rozwiązań.

Dużo jest także do zrobiernia w obszarze elektronicznej dokumentacji medycznej, czy dokumentacji w postacji elektronicznej i interoperacyjności danych medycznych przechowywanych elektronicznie.

Warto rozważyć budowę takich rozwiązań, jak wirtualna przychodnia, z uwzględeniem nie tylko telemedycyny, ale również innych usług świadczonych elektronicznie.

Oczywiście możliwości jest znacznie więcej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Podobne artykuły

Zobacz także

urszulaszybowicz
4 października 2022
Michal-Modro-3
21 października 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Znowu za późno

3 stycznia 2023
Leszek Borkowski
13 stycznia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n.med. Marek Derkacz, MBA

Najskuteczniejszy lek na odchudzanie?

30 stycznia 2023
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Kursy kwalifikacyjne

1 lutego 2023