Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Dr n. farm. Leszek Borkowski

SEPSA (posocznica), prokalcytonina, jesteśmy mądrym narodem

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 23 stycznia 2023 09:31

SEPSA (posocznica), prokalcytonina, jesteśmy mądrym narodem - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.

To dobrze, że z ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY organizujemy się i zbieramy środki finansowe na zwalczanie sepsy. Niedobrze, że nie było wcześniej takiej akcji ze strony resortu zdrowia czy polityków.

Brak zdolności wyprzedzania pewnych potrzeb społecznych jest „biomarkerem” braku pomysłów na okazanie efektywnej pomocy pacjentom w systemie ochrony zdrowia.

Sepsa nie jest zaraźliwa.

Sepsa nie jest chorobą wirusową, bakteryjną, grzybiczą.

Sepsa jest ciężką odpowiedzią organizmu na zakażenie w następstwie uruchomionej kaskady mediatorów odpowiedzi zapalnej.

Sepsa jest efektem bałaganu jaki w organizmie pacjenta pozostawia obecność patogenów.

Sepsa jest powodowana toksynami pozostawionymi przez meningokoki, pneumokoki, gronkowce, paciorkowce, bakterie E. coli, grzyby Candida albicans, wirusy.

Toksyny po patogenach jak liposacharydy, peptydoglikany wyzwalają cytokiny.

Cytokiny regulujące czasami histerycznie odpowiedz organizmu na zakażenie wywołują: mikrozakrzepy, zlepianie się płytek krwi, niedotlenienie komórek prowadzące do martwicy, spadek ciśnienia krwi, wywrócenie homeostazy metabolicznej i wydolnościowej narządów wewnętrznych jak wątroba, nerki, serce, płuca, przyspieszenia tętna, zatrzymania wydzielania moczu, zwiększoną częstotliwość oddechową.

Stwierdzenie sepsy nie jest proste wyłącznie na podstawie objawów klinicznych bo możemy uznać je za nieswoiste.

Doskonałym biomarkerem sepsy jest prokalcytonina (PCT).

Prokalcytonina jest produkowana w tarczycy.

Prokalcytonina jest prekursorem hormonu kalcytoniny utrzymującego równowagę mineralną organizmu.

Prokalcytonina jest immunomodulatorem stanu zapalnego i nadaje się do wczesnej diagnostyki infekcji bakteryjnych, stopnia ich ciężkości.

Prokalcytonina staje się wykrywalna we krwi w ciągu ok. trzech godzin po wystąpieniu stanu warunkującego jej pojawienie się powyżej normy. Jej okres półtrwania wynosi ok. 35 godzin.

Podwyższony poziom prokalcytoniny wskazuje na infekcje bakteryjną, infekcja wirusowa nie podnosi jej poziomu. Można różnicować typ zakażenia.

W przypadku sepsy szybki pomiar prokalcytoniny jest lepszy niż pomiar wzrostu WBC (leukocytów) i białka CRP występują one w późniejszej fazie rozwoju choroby , sedymentacji erytrocytów czyli OB oraz pomiar poziomu cytokin prozapalnych jak: TNFα, IL-1,6,8 (słabe biomarkery).

Przy sepsie temp ciała może być poniżej 36 stop C lub powyżej 38 stop. C.

Do szybkiego oznaczenia poziomu prokalcytoniny we krwi stosuje się przenośne urządzenia (waga do 3 kg, które według mnie może być przydatne w wielu bardzo szpitalach w Polsce).

Urządzenia te mogą być wykorzystywane poza diagnozowaniem sepsy - test na stężenie prokalcytoniny do oznaczania:

  • troponin - zawał serca,
  • testu CHF - diagnoza zastoinowej niewydolności serca,
  • poziomu D-dimerów - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
  • testu beta-hCC - potwierdzenie ciąży,
  • testu TSH - pomiaru stężenia hormonu tyreotropowego we krwi .

Leczenie sepsy polega na usunięciu patogenów oraz ich endotoksyn, zahamowaniu zwariowanej kaskady mediatorów zapalnych, stabilizacji ciśnienia tętniczego, stabilizacji akcji serca, przywróceniu homeostazy metabolicznej i czynnościowej narządów wewnętrznych.

Zobacz także

Katarzyna-Czyzewska-nowe2
4 kwietnia 2023
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Przeglądy lekowe

16 września 2022
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

A w Polsce się nie da?

9 listopada 2022
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
31 stycznia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Kobieta z dzieckiem

24 lutego 2023