Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - czy stan epidemii oznacza powstanie "stref zero"?

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 19 marca 2020 18:50

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - czy stan epidemii oznacza powstanie "stref zero"? - Obrazek nagłówka
W dniu 20 marca 2020 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedzieli wprowadzenie "stanu epidemii". Co to oznacza? Czy będzie się to wiązało z ustanowieniem tzw. "stref zero"?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374):

  • STAN EPIDEMII to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
  • STREFA ZERO to obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

​Stan epidemii to sytuacja kiedy już wystąpiła epidemia. Stan zagrożenia poprzedza stan epidemii.

W stanie epidemii można wprowadzać tzw. „STREFY ZERO”.

„STREFA ZERO” i obszar wokół „STREFY ZERO” to obszar, który lokalnie może być poddany ograniczeniom. Dla przykładu jeżeli dzisiaj najwięcej przypadków występuje w jakimś mieście to można wskazane miasto uznać za „STREFĘ ZERO”, a teren wokół miasta poddać określonym ograniczeniom, zakazom i nakazom oraz środkom kontroli. Może się to wiązać dla „STREFY ZERO” z czasowym ograniczeniem określonego sposobu przemieszczania się, np. zakaz wyjazdu i wjazdu do „STREFY ZERO”.

Możliwe ograniczenia w stanie epidemii:

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział, iż w stanie epidemii nastąpi zwiększenie kar za naruszenie obowiązku kwarantanny z 5000 zł. do 30.000 zł.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Anna-Banaszewska-anojszewska-2crop-me
Dr Anna Banaszewska

AI ACT

23 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Igrzyska zamiast chleba

13 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

„Diagnozomaty”

13 lipca 2023
DSC_(1287) K.Rainka

Demografia, głupcze!

22 czerwca 2023