Dłuższe życie z rakiem

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2020, 14:37

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2020, 14:37

Serwis Medexpress jest patronem medialnych. Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prezes Adam Maciejczyk podkreśla w swoim artykule istotę kompleksowej opieki onkologicznej: „Innowacyjne terapie są coraz bardziej spersonalizowane i musimy dążyć do tego, aby nasi pacjenci mieli wykonywaną diagnostykę pogłębioną i molekularną, aby lekarze raportowali stopień zaawansowania nowotworu, co pozwoli na dobranie odpowiedniej terapii”.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

RAK PŁUCA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zyskali w Polsce dostęp do nowoczesnych leków immunokompetentnych. Jednak istotną kwestię stanowi kwalifikacja chorych do takiego leczenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
  • prof. Dariusz M. Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

RAK WĄTROBY – POTRZEBA SZERSZEGO DOSTĘPU DO LEKÓW

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) to dla lekarzy i pacjentów wyjątkowo trudny przeciwnik. W większości przypadków guz rozwija się u chorych z marskością wątroby, co znacznie utrudnia leczenie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że dostęp do terapii ukierunkowanych molekularnie jest w Polsce bardzo ograniczony. Do leczenia celowanego I linii nie mogą być włączani pacjenci z przerzutami, a leki II linii w ogóle nie są w naszym kraju refundowane.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM;
  • prof. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie;
  • prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

RAK PIERSI – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Przedłużone leczenie uzupełniające zwiększa szansę na uzyskanie całkowitej regresji guza, a tym samym wpływa na poprawę parametrów przeżycia. Musimy pamiętać, że rak piersi jest a priori chorobą ogólnoustrojową, dlatego w postępowaniu przed- i pooperacyjnym ogromne znaczenie ma leczenie systemowe. Jest ono integralną częścią terapii raka piersi.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • prof. Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

RAK JELITA GRUBEGO – POTRZEBA WCZESNEJ DIAGNOZY

Rak jelita grubego od momentu wystąpienia pierwszych objawów, może dawać już przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Na tym etapie nawet jego usunięcie i właściwie dobrane leczenie pooperacyjne nie daje 100-procentowej wyleczalności.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Prof. Lucjan Wyrwicz, Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

CZERNIAK – KAŻDE NOWE ZNAMIĘ WYMAGA KONSULTACJI

Czerniak w fazie zaawansowanej lub z przerzutami staje się coraz częściej chorobą przewlekłą, a zastosowanie nowych terapii nie obniża znacząco jakości życia pacjentów.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Dr Bożena Cybulska-Stopa, Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Przychodni Przyklinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

BÓL NOWOTWOROWY

Choroba nowotworowa często kojarzy się z bólem i cierpieniem. Statystycznie ból o różnym nasileniu obserwowany jest u około 60% pacjentów z zaawansowanym nowotworem i około 50% w trakcie leczenia onkologicznego. Nawet po zakończonym leczeniu nadal obserwuje się go u 30% pacjentów wyleczonych z tej choroby. Ogółem – niezależnie od stadium choroby nowotworowej – ponad połowa pacjentów doświadcza dolegliwości bólowych. Przyczyny bólu to nie tylko bezpośrednio nowotwór, ale także często konsekwencje samego leczenia przeciwnowotworowego czy chorób towarzyszących.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM

Więcej na www.kierunekzdrowie.info

Źródło: Informacja prasowa

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Polskie Towarzystwo Onkologiczne / Adam Maciejczyk / kierunek zdrowie / dluższe życie z rakiem
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31