Dwóch kandydatów na prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 09:55

kardiologia Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 09:55

Już we wrześniu podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach odbędzie się walne zebranie, na którym zostanie wybrany prezes elekt 2019-2021.

Obecnie zgłoszonych jest dwóch kandydatów:

Zarząd Główny proponuje prof. Piotra Pruszczyka

Kandydatem AISN PTK jest prof. Adam Witkowski

Lista nie jest jeszcze zamknięta.

W komunikacie prof. Piotr Pruszczyk pisze:

"Ukończyłem Warszawską Akademię Medyczną w 1988 r. Doktorat uzyskałem w 1994 r., habilitację w 1998 r., a od 2004 r. posiadam tytuł profesora medycyny. Od 2006 r. kieruję prężną Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem współautorem ponad 250 prac publikowanych m.in. w NEJM, Circulation, Kardiol Pol, PAMW, JACC, Eur Heart J, Chest. Od ponad 25 lat należę do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym czasie m.in. byłem członkiem Zarządu Głównego PTK (2014-15), obecnie pełnię obecnie funkcję Sekretarza ZG PTK. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w pracach Sekcji Echokardiografii, Sekcji Krążenia Płucnego, przewodniczę Komisji Zagranicznej PTK, byłem przewodniczącym Klubu 30 PTK, byłem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, uwieńczonych sukcesem, 79. i 80. Wiosennej Konferencji PTK oraz Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w 2016 r. Te wszystkie aktywności pozwoliły mi na poznanie zasad funkcjonowania PTK, a przede wszystkim na rozumienie potrzeb i oczekiwań członków Naszego Towarzystwa dotyczących zarówno nowoczesnej edukacji, rozwoju profesjonalnego, jak i naukowego. Od wielu lat aktywnie działam w Europejskim Towarzyskie Kardiologicznym. Dwukrotnie brałem udział w opracowaniu wytycznych ESC dotyczących „Diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej”, obecnie jestem w zarządzie grupy roboczej „Pulmonary Circulation and Right Ventricle Function” ESC. Bardzo mi zależy na większym udziale członków PTK w aktywnościach naukowych i organizacyjnych ESC, doprowadzenie do tego będzie jednym z moich priorytetów. Jestem przekonany że moja dotychczasowa praca na rzecz PTK, profesjonalne doświadczenie i dokonania uzasadniają moją decyzją o kandydowaniu na funkcję Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-19, a w przypadku wyboru o wypełnieniu obowiązków Prezesa PTK w kadencji 2019-21. Jestem gotowy z pełną energią i zaangażowaniem podjąć się tej zaszczytnej funkcji dla dalszego rozwoju Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego."

Prof. Adam Witkowski zapowiada:

"W przypadku wyboru na Prezesa-Elekta jako temat wiodący mojej kadencji Prezesa PTK w latach 2019-21 chciałbym zaproponować Rozwój kompleksowej kardiologii. Jest to ważne i ostatnio intensywnie dyskutowane zagadnienie, w którym ogniskuje się współpraca kardiologów-klinicystów, kardiologów zajmujących się diagnostyką obrazową, wadami serca, niewydolnością serca, intensywną terapią kardiologiczną, kardiologią interwencyjną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa oraz kardiochirurgów i pielęgniarek. Przykładem może być nowoczesne, przezcewnikowe leczenie wad serca, a także wielokierunkowe leczenie niewydolności serca. W moim przekonaniu są to interdyscyplinarne pola to wspólnego działania.

Ponadto, za niezwykle ważne w kolejnych latach uważam realizację przez PTK następujących celów:
1) Pozyskiwanie środków finansowych dla Towarzystwa
2) Zabieganie o godne warunki pracy i realizację celów zawodowych i naukowych.
3) Ścisła i stała współpraca PTK z organami administracji państwowej: centralnej (Ministerstwo Zdrowia, NFZ) oraz lokalnej (wojewodowie), a także z Sejmem, Senatem oraz z samorządami. PTK powinno być mocnym i wiarygodnym partnerem dla przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, której głos i propozycje liczą się w dyskusji nad organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce. Każda dyskusja o zmianie systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności dotycząca kardiologii, czy szerzej pojętej medycyny sercowo-naczyniowej, powinna toczyć się z udziałem Towarzystwa;
4) Intensywna promocja osiągnięć członków Towarzystwa i dostrzegalny przekaz wizerunku PTK jako silnej i prężnej organizacji służącej zawodom medycznym i naukowcom, tak by skuteczne wzmacniać zdrowie i dobrobyt polskiego społeczeństwa;
5) Powołanie Komisji ds. Studiów i Analiz Strategicznych, której zadaniem będzie odpowiedź na zasadnicze pytanie: Gdzie PTK i my, jego członkowie, będziemy za 10 lat?
6) Nowoczesna edukacja; kontynuacja intensywnego rozwoju Platformy Edukacyjnej PTK.
7) Współtworzenie i wdrażanie aktualnych wytycznych w kardiologii
9) Współpraca z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i jego
agendami oraz Grupami Roboczymi i Asocjacjami.
10) Wybory Prezesa-Elekta i członków Zarządu Głównego PTK: proponuję nowy tryb wyborczy, co wymaga odpowiednich zmian w statucie Towarzystwa."

Źródło: PTK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kardiologia / Polskie Towarzystwo kardiologiczne / PTK / prezes PTK
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31