Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Pozytywnie Otwarci - konkurs grantowy

Pozytywnie Otwarci - konkurs grantowy

Date of the event: April 2, 2024 (10 a.m.) - June 28, 2024 (11:59 p.m.)

Address: pozytywnieotwarci.pl, Warszawa

Event page: click here

Organizer: None

Contact to the organizer: None

Konkurs grantowy Pozytywnie Otwarci to szansa na finansowanie projektów związanych z profilaktyką zakażeń HIV, chorobami przenoszonymi drogą płciową i HCV, a także edukacją dotyczącą życia z wirusem i stygmatyzacji. Działania te mogą być prowadzone przez organizacje pozarządowe, samorządy oraz publiczne placówki ochrony zdrowia. Ekspercka kapituła wybierze najlepsze spośród pomysłów zgłoszonych w ruszającej właśnie, 14. edycji konkursu. Ich autorzy otrzymają do 30 000 złotych na realizację. Fundatorem jest Gilead Sciences Poland, firma, która od początku trwania konkursu, to jest od 2011 roku, przekazała jego laureatom granty o łącznej wartości blisko trzech milionów złotych.

W roku 2024 Kapituła Pozytywnie Otwarci przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

I.        EDUKACJA PROZDROWOTNA:

Profilaktyka zakażeń HIV, STI oraz HCV prowadzona poprzez połączenie działań w przestrzeni miejskiej, klubach, a także na imprezach plenerowych z kreatywnymi działaniami w mediach społecznościowych.

II.        TESTOWANIE:

1.   Promocja testowania w kierunku zakażenia HIV jako kluczowe narzędzie walki z epidemią tego wirusa w świetle rosnącej z roku na rok liczby nowo wykrywanych zakażeń i zmian w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.

2.   Promocja testowania w kierunku zakażenia HCV jako klucz do eliminacji WZW C w Polsce w świetle dostępności nieodpłatnych terapii skutkujących trwałym wyleczeniem.

III.        ŚWIADOME ŻYCIE Z WIRUSEM:

Działania edukacyjne na temat możliwości normalnego życia z HIV ze szczególnym uwzględnieniem zasady Niewykrywalny=Niezakaźny skierowane do osób po niedawnej diagnozie.

IV.        DZIAŁANIA ANTYSTYGMATYZACYJNE:

Działania edukacyjne mające na celu ograniczenie stygmatyzacji osób żyjących z HIV w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Biuro Organizacyjne konkursu do 28 czerwca. Wszelkie szczegóły wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej pozytywnieotwarci.pl.

„Wstępne dane z 2023 roku podawane przez NIZP PZH-PIB świadczą, że za nami kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę nowo wykrytych zakażeń HIV. Wciąż zbyt mało wiemy o tym wirusie. Brakuje powszechnie stosowanej profilaktyki i świadomości społecznej. Dlatego konkurs Pozytywnie Otwarci jest tak ważny: od 2011 roku wspieramy organizacje i instytucje, które edukują, tłumaczą, wyjaśniają. Jestem bardzo dumny z ich działań i cieszę się, że możemy im pomagać” – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Events Calendar this month