Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Badanie patomorfologiczne – blaski i cienie. Dlaczego tak mało wiemy wiemy na jego temat?

Badanie patomorfologiczne – blaski i cienie. Dlaczego tak mało wiemy wiemy na jego temat?

Date of the event: May 20, 2024 (4 p.m.) - May 20, 2024 (6 p.m.)

Address: online, online cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: None

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: Dr hab. n. med. Renata Langfort, -  prof. nadzw. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ukończyła I wydział Warszawskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet Warszawski i rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii ówczesnej Warszawskiej Akademii Medycznej, uzyskując I i II stopień specjalizacji z patomorfologii pod kierunkiem prof. dr. n. med. Stefana Krusia. W 1994 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a od 1995 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie pracuje do dzisiaj, pełniąc funkcję kierownika zakładu. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego IGiChP. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach, głównie dotyczących chorób układu oddechowego. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiej Grupy raka Płuca, Polskiej Koalicjii Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, International Association for the Study of Lung Cancer. Od 2016 roku pełni funkcję wice-przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Program szkolenia dostępny już wkrótce!

Szkolenie organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów.

Prowadzący: dr hab. n. med. Renata Langfort

Szkolenie on-line

20.05.2024

godz. 16:00-18:00

Kontakt do organizatora: [email protected]

Events Calendar this month