Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Aktualna Sytuacja Epidemiczna W Polsce i w Europie

Aktualna Sytuacja Epidemiczna W Polsce i w Europie

Date of the event: May 20, 2024 (6 p.m.) - May 20, 2024 (8 p.m.)

Address: online, online cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: dr n. med. Paweł Grzesiowski - doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.

Program:

Omówienie aktualnych informacji dotyczących epidemiologii, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń, m.in. zakażenia wirusowe (grypa, COVID, , RSV, EBV, odra), zakażenia bakteryjne (infekcje pneumokokowe, paciorkowce gr A, meningokokoki, bakterie wielooporne).

Prowadzący: dr n. med. Paweł Grzesiowski

Szkolenie on-line

20.05.2024

godz. 18:00-20:00

Kontakt do organizatora: [email protected]

Events Calendar this month