Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Program mhGAP jako narzędzie integracji zdrowia psychicznego z podstawową opieką zdrowotną.

Program mhGAP jako narzędzie integracji zdrowia psychicznego z podstawową opieką zdrowotną.

Date of the event: May 24, 2024 (4 p.m.) - May 24, 2024 (6 p.m.)

Address: online, online cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • Olga Khan – Specjalistka ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w Biurze Krajowym WHO w Polsce
  • Joanna Brzezińska - Specjalistka ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w Biurze Krajowym WHO w Polsce

mhGAP (z ang. Mental Health Gap Action Program) to program WHO mający na celu zwiększenie dostępu do świadczeń w przypadku najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, neurologicznych i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Program zakłada, że przy odpowiedniej opiece, pomocy psychospołecznej i lekach wiele osób może uzyskać pomoc na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. mhGAP wspiera lekarzy w pracy z zaburzeniami takimi jak depresja, lęk, stres, samobójstwa i samouszkodzenia, i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Pakiet mhGAP składa się z jasnych interwencji mających na celu zapobieganie i zarządzanie każdym z tych zaburzeń. Aby korzystać z mhGAP lekarze pierwszego kontaktu powinni odbyć szkolenie.

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia WHO wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii rozpoczęło wdrażanie szkoleń mhGAP.

Podczas webinaru dowiedzą się Państwo o programie mhGAP, jego podstawach i zastosowaniu oraz o tym, jak lekarz rodzinny może skutecznie wspierać pacjentów z problemami zdrowia psychicznego.

Grupa docelowa: Lekarze pierwszego kontaktu, psychiatrzy i innych specjalizacji.

Szkolenie realizowane z przedstawicielami World Health Organization.

Wykładowcy: Olga Khan, Joanna Brzezińska

Szkolenie on-line

24.05.2024

godz. 16:00-18:00

Kontakt do organizatora: [email protected]

Events Calendar this month