Subscribe
Logo small
Search

Forum PNH

Date of the event: May 9, 2024 (5 p.m.) - May 9, 2024 (6:50 p.m.)

Address: online

Event page: click here

Organizer: None

Contact to the organizer: None

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w webinarze „Forum PNH”, który odbędzie się 10 maja 2024 r. o godz. 17:00. Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie wydarzenia: https://hematoonkologia.pl/webinary/136-forum-pnh 

Program:

17.00 – 17.05 Otwarcie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

17.05 – 17.20 Możliwości terapeutyczne PNH. Pegcetacoplan 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

17.20 – 17.35 Program lekowy PNH (B.96) – update

prof. dr hab. n. med. Marek Hus

17.35 – 17.50 Pacjent z PNH nie odpowiadający na ekulizumab skutecznie leczony pegcetacoplanem

dr n. med. Justyna Kozińska

17.50 – 18.05 Pacjent transfuzjozależny na C5 leczony pegcetacoplanem

lek. med. Sławomir Jurek

18.05 – 18.20 Pacjentka z hemolizą zewnątrznaczyniową na inhibitorze C5 leczona pegcetacoplanem

lek. med. Łukasz Szukalski

18.20 – 18.50 Dyskusja

Events Calendar this month