Jaka będzie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w POZ?

Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2021, 09:10

Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2021, 09:10

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie, jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) i jest wydawane w związku z § 19 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.).

Przepis ten, dodany postanowieniami § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1116) wprowadza możliwość udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.

Niniejsze zarządzenie ma na celu zapewnienie świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędnych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich) w sposób określony w zarządzeniu nr 177/2019/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.). Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania konieczności zabezpieczenia udzielania świadczeń.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31