Kłopoty z Systemem Numerowanych Recept Lekarskich

Medexpress

Opublikowano 12 pazdziernika 2016, 09:11

486598223 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 12 pazdziernika 2016, 09:11

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny pismo, w którym zwrócił uwagę na liczne sygnały docierające do Naczelnej Izby Lekarskiej o kłopotach lekarzy i lekarzy dentystów z przejściem procedury aktualizacji danych w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) Portalu Personelu NFZ związanej z chęcią zgłoszenia przez lekarzy woli wystawiania recept na leki refundowane po 1 stycznia 2017 r.

Hamankiewicz przypomniał, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uprawnienie lekarzy i lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane nie jest uzależnione od zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zapewnić takie środki techniczne wspierające proces przyznawania numerów recept, które umożliwią lekarzom bezproblemowe korzystanie z ich ustawowego uprawnienia.
- Naczelna Izba Lekarska informowała lekarzy i lekarzy dentystów o przyjętych przez Fundusz, w powyższym zakresie, rozwiązaniach zalecając, zgodnie z apelem Funduszu, aby lekarze chcący korzystać z możliwości wystawiania recept na leki refundowane nie zwlekali z aktualizacją danych w SNRL do końca roku. Stopniowy napływ zgłoszeń miał zapobiec sparaliżowaniu SNRL, co jak jednak wskazują docierające do mnie sygnały i tak nastąpiło.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Prezesa o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyn problemów w działaniu SNRL, podjęcie stosownych działań naprawczych oraz przekazanie mi w powyższym zakresie informacji. Podkreślić należy, że chorzy w Polsce mają ustawowe prawo do leków refundowanych, lekarze mają obecnie ustawowe prawo wystawiania recept na leki refundowane, powyższe oznacza, że po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia leży obwiązek zapewnienia obu tym grupom możliwości realizacji przyznanych im praw.
Aktualizacja danych, jako proces techniczny i wtórny wobec istoty sprawy tj. zapewnienia chorym dostępu do leków refundowanych, nie może uniemożliwiać czy utrudniać choremu uzyskania należnej mu pomocy. Proces aktualizacji danych w SNRL to dodatkowa praca tak urzędników Funduszu jak i lekarzy, docierające do mnie informacje o problemach z przejściem tego procesu stawiają celowość tej pracy pod znakiem zapytania - podkreślił prezes NRL.

Źródło: nil.org.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki refundaowane / recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30