Komisja Finansów Publicznych i Komisja Zdrowia - wynagrodzenia w ochronie zdrowia - na żywo

Fot. Getty Images/iStockphoto
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Medexpress 2021-06-15 08:31

PDF

Zobacz także