Komunikat NFZ dla fizjoterapeutów: Od marca zmiany dot. list oczekujących

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress 2020-02-21 09:00

NFZ przypomina, że pacjent może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Zgodnie z powyższą zasadą oraz opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, a także ze stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami powinien odbywać rehabilitację leczniczą stacjonarną, fizjoterapię ambulatoryjną lub domową u jednego świadczeniodawcy, ponieważ świadczenia z zakresu rehabilitacji są świadczeniami kompleksowymi.

Świadczeniodawcy realizują zabiegi nie tylko w zakresie wystawionego skierowania, ale z zasady po ocenie klinicznej i funkcjonalnej pacjenta obejmują wszystkie jego dysfunkcje i potrzeby zdrowotne.

Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem/skierowaniami na niżej wymienione świadczenia:

  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych;
  • fizjoterapia ambulatoryjna;
  • fizjoterapia domowa;
  • może być wpisany na listę oczekujących tylko raz.

Oznacza to, że w udostępnionej przez NFZ aplikacji AP-KOLCE każdy kolejny wpis na listę oczekujących na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową będzie blokowany. Blokada ta dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych obowiązuje od ubiegłego roku, natomiast dla fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej planowane jest ponowne włączenie z dniem 1 marca 2020 r.

W okresie przejściowym aby umożliwić świadczeniodawcom zaimportowanie plików z listami oczekujących do aplikacji AP-KOLCE w systemie została zdjęta blokada uniemożliwiająca wielokrotne wpisy na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową. W celu wyeliminowania wielokrotnych wpisów na listy oczekujących NFZ opracował procedurę postępowania z pacjentami powtarzającymi się na listach oczekujących na to samo świadczenie u różnych świadczeniodawców.

Wprowadzenie procedury jest planowane od marca 2020 r. Pacjent będzie musiał dokonać wyboru, u którego świadczeniodawcy chce mieć zrealizowane świadczenie, zaś do pozostałych, u których rezygnuje z dalszego oczekiwania wystąpi o skreślenie z listy oczekujących.

Źródło: KIF/NFZ

PDF

Zobacz także