Lekarze z WIM wezmą udział w 10-dniowej naukowej misji medycznej we Włoszech

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2020, 13:10

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 29 marca 2020, 13:10

Misja będzie realizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny przy udziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a uczestniczyć w niej będzie 15 osób, w tym 7 lekarzy intensywistów oraz medyków innych profesji.

Światowe doświadczenia związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2 wskazują, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o jej przebiegu jest wydolność narodowych systemów ochrony zdrowia. Sprawna organizacja i zarządzanie zasobami służby zdrowia są – obok wczesnego wprowadzenia regulacji administracyjnych przyczyniających się do ograniczenia przenoszenia wirusa pomiędzy poszczególnymi osobami - czynnikami realnie przekładającymi się na ograniczenie ilości zachorowań i wygaszanie epidemii.

Wiedza nt. możliwych do uniknięcia błędów organizacyjnych, podobnie jak posługiwanie się sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami dotyczącymi sposobów i metod leczenia najcięższych powikłań towarzyszących zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 jest dziś doświadczeniem, z którego należy wyciągnąć wnioski i przenieść w najdoskonalszej z możliwych wersji na polski grunt przed spodziewanym szczytem zachorowań.

Przytoczone fakty uzasadniają potrzebę organizacji polskiej misji medycznej.

Wojskowy Instytut Medyczny realizował już podobnego typu zadania w trakcie zabezpieczenia medycznego misji w Afganistanie będąc jednostką wsparcia kadrowego, ale także koordynującą transmisję wiedzy z rejonu działań militarnych na potrzeby krajowe. W pierwszej kolejności działanie to znalazło zastosowanie w programach szkolenia kadr medycznych kierowanych następnie w rejon misji wojskowych. W dalszej perspektywie pozwoliło przenieść najbardziej wartościowe doświadczenia i procedury do stosowania w praktyce krajowego rynku medycznego, głównie w jego części dotyczącej medycyny ratunkowej.

Źródło: WIM

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

WIM / koronawirus / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31