Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Co się zmieni w "receptach"? Nowe oznaczenia i ograniczenia

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 lipca 2023 10:06

Co się zmieni w "receptach"? Nowe oznaczenia i ograniczenia - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o darmowych lekach dla dzieci i osób 65+ oraz nowelizacji ustawy refundacyjnej, konieczne są zmiany dot. recept.

Nowe oznaczenia

Konsekwencją opisanych zmian ustawowych jest konieczność wprowadzenia do rozporządzenia nowego kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta będącego ww. świadczeniobiorcą, który nie ukończył 18. roku życia. Zgodnie z ustawą będzie to kod „DZ”. Koresponduje to z proponowaną w projektowanym rozporządzeniu zmianą.

W zakresie już określonego w zmienianym rozporządzeniu kodu „S” odnoszącego się do pacjentów będących świadczeniobiorcami, obecnie po ukończeniu 75. roku życia (a docelowo 65. roku życia), w projekcie stosownie modyfikuje się lp. 7 załącznika do zmienianego rozporządzenia w taki sposób, aby opis tego uprawnienia korelował, poprzez zawarte w nim odesłanie, z przepisem art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Ograniczenia

Nowelizacja ustawy refundacyjnej przynosi ograniczenia w wystawianiu recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. Dlatego konieczne jest również usunięcie ze zmienianego rozporządzenia przepisów odnoszących się do recept wystawianych na wyżej wymienione produkty lecznicze w postaci papierowej, z wyjątkiem przypadków, gdy receptę taką wystawia lekarz weterynarii.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

two-old-farts
21 maja 2024
486598223
21 września 2023
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823
30 sierpnia 2023
iStock-964754892
18 sierpnia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także