Mazowsze: dwa szpitale z unijnym dofinansowaniem

Dziś podsekretarz stanu Sławomir Gadomski w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisał umowy na dofinansowanie z zasobów unijnych dwóch projektów na Mazowszu. Wartość tych projektów łącznie wynosi 3,61 mln zł.
Medexpress 2019-07-26 12:34

Pierwsza umowa dotyczy Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Inwestycja obejmie modernizację oraz doposażenie Szpitala Karowa, jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności. Wartość projektu wynosi około 1,61 mln zł, z czego 920 tys. zł stanowią środki unijne. Projekt zakończy się 30.06.2020 r.

W Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, od połowy 2018 r. realizowany jest „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, który jest finansowany ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Głównym celem tegoż projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki oraz leczenia niepłodności.

Program jest adresowany przede wszystkim do osób, które borykają się z problemem niepłodności. Osoby te pozostają w związkach małżeńskich lub we wspólnym pożyciu i wcześniej nie były zdiagnozowane pod kątem niepłodności.

Do tej pory podpisano 12 takich projektów, finansowanych ze środków unijnych w całej Polsce na łączną kwotę ok. 11,34 mln zł. Finansowanie możliwe jest z funduszy unijnych.

Druga umowa została podpisana z przedstawicielem Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku. Tu realizowany będzie projekt obejmujący dostawę oraz instalację i uruchomienie aparatury medycznej RTG. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany do badań ortopedycznych.

Inwestycja pozwoli na zapewnienie kompleksowego leczenia chorych z chorobami i urazami narządu ruchu zaczynając od pełnej diagnostyki radiologicznej poprzez leczenie operacyjne po monitorowanie efektów leczenia za pomocą RTG.

Całościowo projekt wyniesie ponad 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także