Mózgi szympansów pomogą odkryć lek na chorobę Alzheimera?

Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 sierpnia 2017, 14:11

Fot. Thinkstock / Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 sierpnia 2017, 14:11

Badania nad chorobą Alzheimera utrudnia fakt, że płytki amyloidowe i splątki neurofibrylarne raczej nie pojawiają się równocześnie w mózgach innych gatunków niż homo sapiens. Jedyny wcześniej opisany przypadek dotyczył 41-letniego szympansa, ale prawdopodobnie powstały one u niego w rezultacie udaru mózgu.

Naukowcy z Northeast Ohio Medical University mieli rzadką sposobność przebadania 20 mózgów szympansów w wieku 37–62 lata. Szczególną uwagę zwrócono na hipokamp oraz inne obszary mózgu istotne w patofizjologii choroby Alzheimera.

Jednoczesną obecność płytek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych stwierdzono u 12 osobników. Nasilenie tych zmian było proporcjonalne do wieku zwierząt.

Nie jest jednak jasne, czy znalezione zmiany prowadziły do degeneracji funkcji poznawczych, analogicznej do tej, jaka zachodzi u osób z demencją. Wycinki szympansich mózgów pozyskiwano bowiem na przestrzeni kilku dekad i znaczna część zwierząt nie była za życia poddana rygorystycznym i ujednoliconym testom sprawności mózgu.

– Znalezienie u naczelnych płytek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych wydaje się jednak potwierdzać hipotezę, że są to raczej produkty uboczne procesów chorobowych niż ich przyczyna – uważa dr Gary Kennedy z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku.

– W ludzkim mózgu prawdopodobnie istnieje coś, co predysponuje nas do pojawiania się objawów demencji towarzyszących tworzeniu się płytek i splątków. U szympansów jest prawdopodobnie inaczej i podobne procesy patologiczne nie prowadzą do pogarszania się funkcji poznawczych. Jeśli uda się nam odkryć czynniki, które decydują o tej różnicy, wynalezienie skutecznego leku na chorobę Alzheimera będzie w naszym zasięgu – konkluduje dr Mary Ann Raghanti, główna autorka.

Źródło: News Scientist

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroba Alzheimera
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30