MZ powołuje Zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ

Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2022, 14:02

Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2022, 14:02

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – pełnomocnik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;

2) Zastępcy przewodniczącego:

a) Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b) Paweł Żuk – prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.;

3) członkowie:

a) Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Grzegorz Krupa – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

c) Piotr Węcławik – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

d) Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) Andrzej Sarnowski – dyrektor Pionu (DIII), zastępca dyrektora ds. rozwoju SIM i wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,

f) Justyna Pancerow – dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum e-Zdrowia,

g) Tomasz Zieliński – wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,

h) Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,

i) Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

j) Aleksander Biesiada – pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej do spraw Innowacji i Rozwoju,

k) Agnieszka Brześcińska – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych;

4) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy:

1) monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;

2) opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;

3) opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;

4) opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez świadczeniodawców;

5) opracowanie strategii rozwoju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem populacji pediatrycznej;

6) projektowanie rozwiązań cyfrowych poprawiających kompleksowość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;

7) opracowanie propozycji zasad współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia związanych z przedmiotem działania Zespołu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / Opieka koordynowana
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31