Narodowy Fundusz Zdrowia: Nagrody dla pracowników nie mają wpływu na koszty świadczeń

NFZ dementuje informacje o nagrodach dla pracowników.
Paweł Grzybowski 2017-08-24 15:20

W związku z opublikowanym dziś w dzienniku Fakt artykułem pt. „Wielkie nagrody w NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia dementuje doniesienia dziennika, jakoby zarobki czy nagrody pracowników NFZ miały wpływ na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

- Kosztów administracyjnych NFZ, w tym wynagrodzeń pracowników nie można łączyć z kosztami świadczeń opieki zdrowotnej, co dziennik Fakt notorycznie robi wprowadzając Czytelników w błąd, informując, że zarobki pracowników NFZ mają wpływ na koszty świadczeń oraz kolejki - tłumaczy Fundusz - Nakłady na leczenie pacjentów w planie na 2017 r. stanowią 98,45 proc. wszystkich kosztów Funduszu. Ponadto nie sposób nie zauważyć, że z roku na rok Fundusz przeznacza coraz więcej pieniędzy na leczenie pacjentów.

W aktualnym planie finansowym na rok 2017 na świadczenia zdrowotne zaplanowano 75 063 462,00 tys. zł. W planie finansowym na 2018 r. jest to 78 582 654 tys. zł. tj. o ponad 3,5 miliarda więcej niż w bieżącym roku.

- Jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenia określane w artykule „nagrodą”, pracownicy otrzymują je w sytuacji, gdy w funduszu płac pozostają wolne środki. Oszczędności wynikają z niższych wypłat wynagrodzeń, gdy pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich czy urlopach wychowawczych. W takiej sytuacji istnieje możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowej pracy w zakresie przekraczającym zakres obowiązków danego pracownika lub za szczególne osiągnięcia związane z realizacją zadań. W 2017 r. dodatkowe wynagrodzenie w Centrali NFZ otrzymało 13 osób. Średnia kwota to 2384 zł brutto. Dodatkowych środków nie otrzymuje Prezes ani Jego zastępcy. - dodaje NFZ.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także