Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prof. Jędrzejczak przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 maja 2020 13:11

Prof. Jędrzejczak przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN - Obrazek nagłówka
Fot. MedexpressTV

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN został powołany w 1969 r. Czym zajmuje się Komitet? Doświadczalnymi i klinicznymi aspektami immunologii; immunogerontologią, transplantologią doświadczalną i kliniczną, immunoterapią doświadczalną, patogenezą zakażeń człowieka obecnie i w przyszłości, mechanizmami wirulencji, molekularną epidemiologią zakażeń, wczesnymi i odległymi skutkami zakażeń, a także opornością na antybiotyki jako problem multidyscyplinarnym.

Profesor Wiesław W. Jędrzejczak został przewodniczącym Komitetu w kadencji 2020-24.

Lista członków Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w kadencji 2020-2024:

Prof. dr hab. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

2. Dr hab. Jarosław BARAN – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

3. Prof. dr hab. Ewa BERNATOWSKA – Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

4. Prof. dr hab. Katarzyna BOGUNIA-KUBIK – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

5. Prof. dr hab. Ewa BRYL – Gdański Uniwersytet Medyczny

6. Dr hab. Gabriela BUGLA-PŁOSKOŃSKA – Uniwersytet Wrocławski

7. Dr hab. Maciej CEDZYŃSKI – Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

8. Prof. dr hab. Urszula DEMKOW – Warszawski Uniwersytet Medyczny

9. Prof. dr hab. Wiesław DEPTUŁA – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10. Prof. dr hab. Robert FLISIAK – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11. Prof. dr hab. Andrzej GAMIAN – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

12. Dr hab. Sabina GÓRSKA – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

13. Dr hab. Piotr GRABARCZYK – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

14. Prof. dr hab. Wiesław W. JĘDRZEJCZAK – Warszawski Uniwersytet Medyczny

15. Prof. dr hab. Aleksandra KLIMCZAK – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

16. Dr hab. Sylwia KOŁTAN – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

17. Prof. dr hab. Sławomir LETKIEWICZ – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

18. Prof. dr hab. Jolanta ŁUKASIEWICZ – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

19. Prof. dr hab. Gajane MARTIROSIAN – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

20. Dr hab. Bożena MIKOŁUĆ – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

21. Prof. dr hab. Anatol PANASIUK – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

22. Prof. dr hab. Jacek ROLIŃSKI – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

23. Prof. dr hab. Maciej SIEDLAR – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

24. Dr hab. Beata TOKARZ-DEPTUŁA – Uniwersytet Szczeciński

25. Prof. dr hab. Piotr TRZONKOWSKI – Gdański Uniwersytet Medyczny

26. Dr hab. Danuta WITKOWSKA – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

27. Prof. dr hab. Jacek WITKOWSKI – Gdański Uniwersytet Medyczny

28. Prof. dr hab. Jan ŻEROMSKI – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

29. Prof. dr hab. Andrzej GÓRSKI – członek rzeczywisty PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

30. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI – członek rzeczywisty PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny

31. Prof. dr hab. Marek ZEMBALA – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Źródło: PAN