Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Psylocybina skuteczna w długotrwałym leczeniu ciężkiej depresji

MedExpress Team

Wojciech Laska

Opublikowano 17 lutego 2022 10:56

Psylocybina skuteczna w długotrwałym leczeniu ciężkiej depresji - Obrazek nagłówka
Psylocybina

Poprzednie badania naukowców z Johns Hopkins Medicine wykazały, że leczenie psylocybiną łagodziło objawy poważnego zaburzenia depresyjnego u dorosłych na okres do miesiąca. Teraz, wyniki badania uzupełniającego wskazują, że leczenie psylocybiną wspomagane psychoterapią, przynosi znaczące efekty antydepresyjne, które u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się ponad rok.

Raport na temat nowego badania został opublikowany w Journal of Psychopharmacology.

„Nasze odkrycie stanowi dowód na istnienie obiecującego podejścia terapeutycznego, które przy starannie kontrolowanych warunkach może prowadzić do znaczącej i trwałej poprawy u osób chorych na depresję” – mówi Natalie Gukasyan, adiunkt psychiatrii i nauk behawioralnych w Johns Hopkins University School of Medicine.

Równocześnie przestrzega, że „wyniki, które obserwujemy, dotyczą środowiska badawczego i wymagają zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i wsparcia ze strony przeszkolonych klinicystów i terapeutów, a ludzie nie powinni próbować tego na własną rękę”.

Naukowcy zrekrutowali 27 uczestników z długą historią depresji, z których większość doświadczała objawów depresji przez około dwa lata przed rekrutacją. Średni wiek uczestników składających się z 19 kobiet i 8 mężczyzn wynosił 40 lat. Większość, bo 88% uczestników było wcześniej leczonych standardowymi lekami przeciwdepresyjnymi, a 58% zgłosiło stosowanie leków przeciwdepresyjnych w ich aktualnych epizodach depresyjnych.

Po badaniu przesiewowym uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup, w których otrzymali leczenie natychmiast lub po ośmiotygodniowym okresie oczekiwania. W czasie leczenia wszystkim uczestnikom zapewniono od sześciu do ośmiu godzin spotkań przygotowawczych z dwoma facylitatorami leczenia. Po przygotowaniu, uczestnicy otrzymali dwie dawki psylocybiny podane w odstępie około dwóch tygodni, między sierpniem 2017 a kwietniem 2019. Uczestnicy wracali na kontrolę jeden dzień i tydzień po pierwszej sesji, a następnie po jednym, trzech, sześciu i 12 miesiącach po drugiej sesji. 24 uczestników ukończyło obie sesje psylocybinowe i wszystkie uzupełniające wizyty oceniające.

Badacze sprawozdali, że leczenie psylocybiną w obu grupach spowodowało znaczące osłabienie objawów depresji w okresie do 12 miesięcy po leczeniu. Objawy depresji mierzono przed i po leczeniu za pomocą standardowego narzędzia oceny depresji Skali Depresji Hamiltona, w której wynik 24 lub więcej wskazuje na ciężką depresję, 17-23 umiarkowaną depresję, 8-16 łagodną depresję i 7 lub mniej brak depresji. W przypadku większości uczestników, w trakcie leczenia wyniki spadły z 22,8 przed leczeniem do 8,7 w ciągu jednego tygodnia, 8,9 w ciągu czterech tygodni, 9,3 w ciągu trzech miesięcy, 7 w ciągu sześciu miesięcy i 7,7 w ciągu 12 miesięcy po leczeniu. Uczestnicy mieli stabilne wskaźniki odpowiedzi na leczenie i remisji objawów przez cały okres obserwacji, z 75 procentową odpowiedzią i 58 procentową remisją po 12 miesiącach.

„Psylocybina nie tylko daje znaczące i natychmiastowe efekty, ale ma również długi czas trwania, co sugeruje, że może być wyjątkowo użyteczną nową metodą leczenia depresji”, „W porównaniu ze standardowymi antydepresantami, które muszą być przyjmowane przez dłuższy czas, psylocybina ma potencjał do trwałego łagodzenia objawów depresji za pomocą jednego lub dwóch kuracji” – mówią autorzy badania.

Badacze podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby zbadać możliwość, że skuteczność leczenia psylocybiną może być znacznie dłuższa niż 12 miesięcy.

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił renesans badań nad klasycznymi psychodelikami – związkami zawierającymi psylocybinę, składnik występujący w tak zwanych „magicznych grzybach”. Leczenie psylocybiną okazało się obiecujące w warunkach badawczych dotyczących leczenia szeregu zaburzeń psychicznych i uzależnień.

Źródło: ScienceDaily

Zobacz także