NFZ : Projekt zarządzenia - opieka długoterminowa

Medexpress 2019-06-12 10:26

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie ma na celu ułatwienie procesu walidacji i weryfikacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez nadanie kodów sprawozdawczych określonym świadczeniom opieki zdrowotnej. Wprowadzenie 2 nowych produktów rozliczeniowych z przypisaną wagą punktową produktu rozliczeniowego.


Zmiany w niniejszym zarządzeniu ukierunkowane są na poprawę sposobu walidacji i weryfikacji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do warunków ich udzielania zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z poźn. zm).

Wprowadzenie kodów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia umożliwi walidację i weryfikację udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą narzędzi informatycznych Funduszu.

Zmiany wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta, oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 26 czerwca 2019 r.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także