NFZ wydłuża termin na złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.
Medexpress 2019-11-29 09:02
Niniejsze zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców poprzez:
1) modyfikację okresu wystawienia recepta w postaci elektronicznej, stanowiącego kryterium kwalifikacji dla wniosków o dofinansowanie składanych po dniu 30 listopada 2019 r.
2) przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu na złożenie przez uprawnionego świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o dofinansowanie;
3) przedłużenie do dnia 21 stycznia 2020 r. terminu udzielania dofinansowania i przekazywania uprawnionym świadczeniodawcom środków.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także