NFZ zapłaci za aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta. Jest zarządzenie w tej sprawie

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2019, 08:12

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2019, 08:12

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Przedmiotem umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, a świadczeniodawcą POZ będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę:

1) w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji;

2) w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób.

Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie:

- 36,90 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia albo 30,75 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia dla pierwszych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,

- 30,75 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia albo 24,60 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia dla kolejnych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,

- 24,60 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia albo 18,45 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia dla kolejnych 150 aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta,

- 18,45 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia albo 12,30 brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia za każde kolejne aktywowane Internetowe Konto Pacjenta.

W celu zawarcia umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów świadczeniodawca POZ będzie zobowiązany do złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosku o zawarcie tej umowy.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / Internetowe Konto Pacjenta / lekarz rodzinny / IKP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31