NFZ: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Medexpress 2019-01-31 07:55

Opublikowano Zarządzenie Prezesa zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także