NIPIP: Pielęgniarka specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży

NIPiP
Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży mogą przystąpić: pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni. Rada Ministrów 23 lipca przyjęła projekt zmieniający ustawę ws. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Medexpress 2019-07-31 09:40

Sytuacja epidemiologiczna chorób oraz zaburzeń psychicznych w Polsce od wielu lat wskazuje na niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

Według policyjnych statystyk, w 2017 roku samobójstwo popełniło 116 osób w wieku 7-18 lat. Tej skali można by było zapobiec, gdybym w porę zapewnić dzieciom znajdującym się w kryzysie psychicznym odpowiednie wsparcie specjalisty - psychologa bądź psychiatry.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług medycznych.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży, będzie mogła przystąpić każda osoba wykonująca zawód medyczny ( pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny), a nie wyłącznie lekarz czy psycholog.

Co więcej w przypadku osób mających dorobek naukowy lub zawodowy, po uznaniu przez ministra zdrowia jej dokonań za zrównoważonych ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego - taka osoba znacznie szybciej będzie mogła zdobyć specjalizację.

Zmiany uwzględnione w projekcie wg oceny NIPIP wpłyną na zwiększenie zainteresowania odbywaniem tego typu szkolenia specjalizacyjnego przez pielęgniarki, co z pewnością przełoży się na łatwiejszy dostęp do profesjonalnej pomocy psychiatrycznej oraz psychologicznej.

Źródło: NIPIP

PDF

Zobacz także