Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

ABC dokumentacji medycznej - RPP pomaga świadczeniodawcom

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 lutego 2019 13:17

ABC dokumentacji medycznej - RPP pomaga świadczeniodawcom - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Rzecznik Praw Pacjenta wydał objaśnienia prawne: „Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne”.

Rzecznik Praw Pacjenta, uwzględniając uwidocznione na przestrzeni lat problemy w stosowaniu przepisów odnoszących się do prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, z własnej inicjatywy opracował objaśnienia prawne dotyczące tego prawa pacjenta.

Celem publikacji jest wsparcie wszystkich przedsiębiorców, wykonujących działalność leczniczą, w realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów.

Objaśnienia koncentrują się one na zagadnieniach praktycznych związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji medycznej, w zakresie których Rzecznik najczęściej identyfikował nieprawidłowości w placówkach medycznych. Podstawą opracowania objaśnień prawnych jest przede wszystkich orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

- Jest to rozwiązanie prawne bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Przede wszystkim zabezpiecza ich interesy, gdyż zastosowanie się do objaśnień prawnych nie może mieć dla nich negatywnych konsekwencji. Korzystający z objaśnień prawnych przedsiębiorcy mają wówczas pewność, że ich postępowanie lub wdrożone rozwiązania organizacyjne są właściwe – mówi Bartłomiej Chmielowiec.

W opracowaniu poruszono mi.in. temat opłat za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wydawania wyników badań diagnostycznych, udostępnienia dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, udostępniania oryginału dokumentacji medycznej, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz udostępniania dokumentacji po śmierci pacjenta.

Objaśnienia: TU

Źródło: RPP

Tematy

RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także