Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Będzie trudniej o receptę przez internet. O które leki chodzi?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 maja 2023 11:11

Będzie trudniej o receptę przez internet. O które leki chodzi? - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Resort zdrowia opublikował projekt zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept przez internet. To zapowiadana już od dłuższego czasu reakcja na działalność tzw. receptomatów.

Celem zmiany jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych, zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 komercyjnie przez internet, bez uprzedniego zbadania pacjenta – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje zaostrza zasady wystawiania recept przez internet, na zgłaszanie uwag do proponowanych przepisów ministerstwo dało jedynie pięć dni.

Zmiana polega na zwiększeniu nadzoru nad preskrypcją preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 poprzez zastrzeżenie, że recepta na tego typu produkty lecznicze może być wystawiona wyłącznie w postaci elektronicznej – tłumaczą autorzy.

Zaskoczenia nie ma, bo minister zdrowia już od dobrych kilku tygodni zapowiadał właśnie takie zmiany. Wdrożenie przepisów, jak wyjaśnia resort, ma zwiększyć bezpieczeństwo w dostępie do wskazanych preparatów. Adam Niedzielski w kwietniu przyznawał, że być może ucierpi wygoda, ale wobec zagrożeń, jakie związane są z nadużywaniem tego typu preparatów, jest to kwestia wtórna, a bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem resortu.

Mając na uwadze, że przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą zawsze powinno być dokonywane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta, konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uniemożliwienia otrzymania recepty na ww. produkty w sposób komercyjny. Stosowanie bez kontroli lekarskiej środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego – głosi uzasadnienie do rozporządzenia.

Rozporządzenie zakłada, że wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, będzie możliwe po osobistym zbadaniu pacjenta albo – pod pewnymi warunkami – „zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta”, przy czym wystawienie recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności będzie możliwe „jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy”.

Warunek weryfikacji leków nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentowi, który nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi – jak podkreśla resort - na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji w systemie P1. Z kolei warunek zbadania pacjenta nie dotyczyć będzie przypadków, w których pacjent potrzebuje pilnie leku ze względu na stan swojego zdrowia – na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Resort zdrowia w uzasadnieniu przyznaje również wprost, że działalność tzw. receptomatów znacząco ułatwiła pozyskiwanie „określonych produktów leczniczych” do celów odurzania się – i zmiany mają również ukrócić ten proceder.

Podobne artykuły

27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

„Diagnozomaty”

13 lipca 2023
porozumienie-rezydentow-ozzl
Porozumienia Rezydentów OZZL

Walczcie z receptomatami, nie z lekarzami!

11 lipca 2023
ozzl-logo-logotyp-big
10 lipca 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także