Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 3.12.2020 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 3 grudnia 2020 13:41

COVID News - 3.12.2020 r. - Obrazek nagłówka
Jak skuteczne jest osocze ozdrowieńców? Jak przebiega powtórne zakażenie koronawirusem? Brytyjczycy tworzą sieć klinik dla osób z powikłaniami po COVID-19. Iwermektyna w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2. Jakie zmiany w obostrzeniach w Europie?

Ocena skuteczności stosowania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19

Osocze ozdrowieńców jest często podawane pacjentom z Covid-19 i stwierdzono, głównie na podstawie danych obserwacyjnych, że poprawia wyniki kliniczne.

W tym badaniu postanowiono sprawdzić jego rzeczywistą skuteczność w randomizowanych badaniach klinicznych. Losowo przydzielono hospitalizowanych dorosłych pacjentów z COVID-19 do grupy otrzymującej osocze lub placebo. Mediana wieku pacjentów wynosiła 62 lata, 67,6% pacjentów stanowili mężczyźni, a 64,9% miało choroby współistniejące w momencie przystąpienia do badania. W sumie 228 pacjentów otrzymało osocze ozdrowieńców, a 105 placebo. Ocenie poddawany był stan kliniczny pacjenta 30 dni po interwencji, mierzony w sześciopunktowej skali.

Nie zaobserwowano istotnych różnic w stanie klinicznym ani całkowitej śmiertelności między pacjentami leczonymi osoczem ozdrowieńców a tymi, którzy otrzymywali placebo. Całkowita śmiertelność wyniosła 10,96% w grupie przyjmującej osocze i 11,43% w grupie placebo.

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031304?query=featured_home

Zaskakujący przypadek reinfekcji SARS-CoV-2 w Ekwadorze

Przypadki ponownej infekcji SARS-CoV-2 odnotowano już wcześniej w Hongkongu, Belgii, Holandii i USA. Teraz opisano pierwszy potwierdzony przypadek reinfekcji SARS-CoV-2 w Ameryce Południowej.

12 maja 2020 roku 46-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza w miejscowości Quito w Ekwadorze z objawami intensywnego bólu głowy i senności trwającymi od 3 dni. 16 maja wykonał szybki test na przeciwciała, a następnie 20 maja potwierdzający test RT-PCR. Stan pacjenta ulegał stopniowej poprawie i 3 czerwca uzyskał ujemny wynik testu RT-PCR..

20 lipca ponownie zgłosił się z objawami sugerującymi COVID-19. Tym razem objawy były cięższe i obejmowały odynofagię, przekrwienie błony śluzowej nosa, gorączkę 38,5°C, ból pleców, kaszel i duszność. 22 lipca otrzymał pozytywny wynik testu PCR. Mimo umiarkowanych objawów i duszności chory nie wymagał hospitalizacji, a jego stan kliniczny poprawił się po kilku dniach. Czwarty test RT-PCR został wykonany 4 sierpnia i dał wynik negatywny. Analiza wykazała zakażenie różnymi wariantami wirusa za pierwszym i kolejnym razem.

Donoszono już o ponownych zakażeniach koronawirusami, które powodują przeziębienie. Objawy ponownych zakażeń są zwykle łagodniejsze niż objawy zakażeń pierwotnych. Zaskakujące było zatem to, że ten pacjent wykazywał cięższą chorobę przy drugim zakażeniu niż przy pierwszym, zwłaszcza że nie miał chorób przewlekłych, które mogłyby to wyjaśnić.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30910-5/fulltext

W Wielkiej Brytanii powstaje sieć klinik dla pacjentów z powikłaniami po zakażeniu SARS-CoV-2.

NHS England przeznaczyło 10 milionów funtów na sfinansowanie pionierskich klinik, które przyjmą pacjentów hospitalizowanych, oficjalnie zdiagnozowanych po wykonaniu testu lub mających uzasadnione podejrzenia, że chorowali na COVID-19. W ciągu kilku tygodni ma powstać sieć ponad 40 specjalistycznych klinik, aby pomóc tysiącom pacjentów cierpiących na wyniszczające skutki zakażenia. Pacjenci będą mogli uzyskać dostęp do usług mając skierowanie od lekarza, co umożliwi wykluczenie wszelkich innych możliwych przyczyn objawów, jak na przykład raka płuc lub innych chorób układu oddechowego.

Źródło: https://www.england.nhs.uk/2020/11/nhs-launches-40-long-covid-clinics-to-tackle-persistent-symptoms/

Liczba przypadków mniejsza o około 30% dzięki listopadowym obostrzeniom w Anglii

Badanie REACT-1 cieszy się dużym uznaniem i daje najbardziej aktualny obraz Covid-19 w Wielkiej Brytanii. Badanie obejmuje testowanie losowej grupy osób pod kątem zakażenia koronawirusem, niezależnie od tego, czy mieli objawy, czy nie. Aktualny raport zawiera wyniki testów przeprowadzonych między 13 a 24 listopada na ponad 105 000 osobach. Wykazano, że liczba zakażeń podczas drugiej blokady kraju spadła o około 30%. Czterotygodniowa blokada ogólnokrajowa w Wielkiej Brytanii, która spowodowała zamknięcie mniej istotnych biznesów, a mieszkańcom uniemożliwiła mieszanie się miedzy gospodarstwami domowymi, rozpoczęła się 5 listopada. Od tego czasu zaobserwowano spadek liczby infekcji na poziomie krajowym, w szczególności w regionach, które wcześniej były najbardziej dotknięte chorobą. Tendencje te sugerują, że podejście wielopoziomowe pomogło ograniczyć infekcje na tych obszarach i że to właśnie lockdown przyczynił się do tego. Stwierdzono także, że infekcje spadły w większości grup wiekowych, z wyjątkiem tych w wieku szkolnym, gdzie nastąpił wzrost. Szkoły bowiem pozostały otwarte. Naukowcy zwrócili również uwagę na fakt, że najbardziej narażeni na zakażenie byli pracownicy służby zdrowia, osoby mieszkające w dużych gospodarstwach domowych i osoby należące do mniejszości etnicznych.

Źródło: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/imperial_react1_r7_interim.pdf

Kolejne badania nad stosowaniem iwermektyny u pacjentów chorych na COVID-19

Ten przeciwpasożytniczy lek był już oceniany pod kątem działania przeciwwirusowego na początku pandemii. W badaniach in vitro, naukowcy z australijskiego Monash University wykazali, że może szybko hamować namnażanie wirusa. W najnowszym badaniu ponownie zbadano działanie iwermektyny, tym razem w badaniach klinicznych. Zaobserwowano, że iwermektyna redukowała burzę cytokin i była skuteczna w zmniejszeniu śmiertelności z powodu COVID-19 a także w profilaktyce zakażenia.

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011, https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v1

Zmiany obostrzeń w Europie:

Czechy:

Czeski rząd podjął decyzję o rozluźnieniu obostrzeń na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zdecydowano m.in. o:

  • otwarciu sklepów i zakładów usługowych,
  • otwarciu lokali gastronomicznych w godzinach 6 do 22 (przy stoliku może się znajdować maksymalnie czterech gości, a w całej sali może przebywać połowa maksymalnej liczby klientów),
  • zwiększeniu limitu uczestników nabożeństw, ślubów i pogrzebów do 30 osób,
  • otwarciu galerii, muzeów, ogrodów zoologicznych i botanicznych,
  • teatry i sale koncertowe mogą oferować widowisko wyłącznie online,
  • otwarciu klubów fitness i basenów,
  • otwarciu hoteli dla wszystkich (nie tylko gości biznesowych),
  • o zgromadzeniach publicznych- te na świeżym powietrzu mogą liczyć 50 osób, a w pomieszczeniu - maksymalnie 10,
  • otwarciu szkół, z obowiązkowym noszeniem masek i cotygodniowymi naprzemiennymi zajęciami,
  • utrzymaniu nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych.

Źródło: https://www.politico.eu/article/czech-government-eases-coronavirus-lockdown-rules/

Norwegia:

Przedłużono aktualne obostrzenia (m.in. limit 20 osób biorących udział w prywatnych imprezach oraz zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22) co najmniej do świąt.

Źródło: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/national-measures-that-apply-to-everyone-from-5th-november/id2783881/

Wielka Brytania:

Brytyjski rząd rozluźnił ograniczenia na okres Świąt Bożego Narodzenia. Zwiększono limit osób, z którymi można się spotykać. Między 23 a 27 grudnia obywatele będą mogli spotykać się z grupą osób z trzech gospodarstw domowych.

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#:~:text=Between%2023%20and%2027%20December%2C%20you%20may%20travel%20between%20tiers,the%20rules%20in%20that%20tier.

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także