Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Epidemia koronawirusa: Takeda wspiera pacjentów i placówki medyczne

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 czerwca 2020 09:28

Epidemia koronawirusa: Takeda wspiera pacjentów i placówki medyczne - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

- W firmie Takeda pomoc pacjentom oraz osobom związanym z ochroną zdrowia stanowi podstawę każdego działania, i tak jest również w czasach Covid-19. To właśnie dlatego od momentu wybuchu pandemii koronawirusa zmieniliśmy priorytety w zakresie wszystkich naszych działań, aby zdefiniować, w jaki sposób najlepiej możemy wspierać naszych pacjentów oraz świadczeniodawców zajmujących się ochroną zdrowia w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z Covid-19. Jesteśmy dumni, że poprzez otwarty dialog z zewnętrznymi interesariuszami byliśmy w stanie w znaczący sposób przyczynić się do wsparcia Polski w tych trudnych czasach – mówi Nienke Feenstra, dyrektor generalny Takeda Pharma.

Jednym ze sposobów w jaki Takeda wspiera środowisko medyczne była decyzja o przestawieniu jednej z linii produkcyjnych w zakładzie Takedy w Łyszkowicach na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Zapadła ona w pierwszym miesiącu epidemii, a podyktowana była przede wszystkim potrzebami szpitali i innych instytucji, podejmujących opiekę nad osobami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg COVID-19. Projekt udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współdziałaniu pracowników zakładu.

Płyn do dezynfekcji rąk zostanie przekazany nieodpłatnie szpitalom, hospicjom oraz organizacjom pacjenckim.

- Nie wahaliśmy się ani chwili i od razu podjęliśmy się opracowania technologii produkcji
i wytworzenia płynu dezynfekującego w naszym zakładzie w Łyszkowicach – mówi Dawid Mazurek, dyrektor zakładu. – Nasi pracownicy są fundamentem tego sukcesu. Przygotowując w krótkim czasie produkcję wyrobu pilnie potrzebnego polskim placówkom ochrony zdrowia, daliśmy dowód, że zaangażowaniem i współpracą można zdziałać wiele. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ten sposób pomóc innym – podkreśla Dawid Mazurek.

Po przejściu odpowiedniego procesu administracyjnego płyn został dopuszczony do użycia i trafi na rynek. Znaczna część produkcji zostanie przekazana polskim szpitalom bezpłatnie.

- Przekażemy nasz produkt szpitalom oraz hospicjom, które wciąż bardzo potrzebują środków sanitarnych, jak również organizacjom działającym na rzecz pacjentów szczególnie narażonych na konsekwencje zakażenia koronawirusem. To część naszych szeroko zakrojonych działań pomocowych, prowadzonych od chwili wybuchu epidemii – podkreśla Magda Zbrzeźniak, dyrektor medyczna Takeda Pharma.

Zgodnie ze swoją misją, działania w partnerstwie ze społecznością ochrony zdrowia, do tej pory Takeda Pharma wsparła 120 szpitali, hospicjów i organizacji pacjenckich, przekazując im maseczki chirurgiczne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej.

Z początkiem marca, we ścisłej współpracy z ośrodkami leczniczymi i w odpowiedzi na rekomendację Ministerstwa Zdrowia, Takeda Pharma, producent leków m.in. dla pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), uruchomiła innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów. W tej chwili programem objęci są pacjenci znajdujący się pod opieką jedenastu ośrodków leczniczych. Ich liczba sukcesywnie rośnie.

- Wykorzystujemy tu doświadczenia wynikające z prowadzonych od dawna dostaw leków do domów pacjentów chorych na hemofilię. Uruchomiony bardzo sprawnie program skierowany do osób z PNO przynosi znakomite efekty, odciążając system opieki zdrowotnej i chroniąc szczególnie wrażliwych pacjentów przed groźbą zachorowania na COVID-19 jak również odciążając ich od niepotrzebnego stresu, który wiązałby się z koniecznością ich pobytu w szpitalu – wyjaśnia Nienke Feenstra, dyrektor generalna Takeda Pharma.

Podobnie motywowane są działania Takeda w obszarze pomocy psychologicznej i edukacji. Firma zapewniła pomoc psychologiczną pacjentom skupionym wokół organizacji, z którymi Takeda współpracuje na co dzień. Organizacje te zrzeszają pacjentów z chorobami gastroenteologicznymi, hematologicznymi, immunologicznymi oraz rzadkimi chorobami genetycznymi takimi jak choroba Fabry’ego, Gaucher’a czy dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Stres u tych pacjentów może wywołać zaostrzenie choroby lub jak w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego kolejny atak. Dzięki wsparciu profesjonalnego psychologa pacjenci ci będą mogli łatwiej radzić sobie ze swoją chorobą. Jest to szczególnie ważne w okresie niepewności, jaki niesie za sobą epidemia.

Takeda przygotowała i wydrukowała ulotkę zawierającą porady związane m.in. z leczeniem hemofilii i chorób genetycznych w warunkach epidemii COVID-19, a pacjenci z hemofilią uzyskali dostęp do filmów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych. Dzięki zaangażowaniu firmy prowadzone są także specjalne webinary dla pacjentów, podczas których uzyskują oni informacje na temat bezpiecznych sposobów domowego korzystania z leków podawanych w postaci wlewów dożylnych.

Lekarze prowadzący pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz innymi nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit mają możliwość zapoznania z się z merytorycznym przekazem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w formie filmu edukacyjnego dostępnego online. Film i towarzyszące mu ulotki zawierają również zbiór przydatnych informacji dla pacjentów m.in. jak radzić sobie z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w trakcie epidemii Covid -19.

Takeda skoncentrowała się na pomocy pacjentom i służbie ochrony zdrowia poprzez wsłuchanie się i odpowiedź na ich potrzeby, w tym wyjątkowym czasie. Łączna wartość pomocy w związku z epidemią COVID-19, udzielonej przez Takeda Pharma, przekroczyła 1,2 mln złotych.

- Jesteśmy wdzięczni za nadzwyczajne poświęcenie i pracę wykonywaną przez wszystkich walczących na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. Napawa nas również dumą, że m.in. uruchamiając program dostaw leków ze szpitala do domu, produkcję płynu do dezynfekcji czy prowadząc działania o charakterze edukacyjnym i pomocowym, możemy wziąć na siebie część ciężaru epidemii COVID-19 w Polsce. Dla nas, tak szeroko zakrojona pomoc w tych wyjątkowych okolicznościach, jest logiczną decyzją, która odzwierciedla nasze wartości i misję, której jesteśmy wierni w decyzjach biznesowych, które podejmujemy każdego dnia - puentuje Nienke Feenstra, dyrektor generalna Takeda Polska.

Źródło: mat. prasowe

Tematy

takeda / koronawirus

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.