Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
KE

I Ty możesz mieć wpływ na zdrowie psychiczne Europejczyków

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2023 10:12

I Ty możesz mieć wpływ na zdrowie psychiczne Europejczyków - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Komisja Europejska zaprasza do przedstawienia opinii na temat inicjatywy Komisji w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Inicjatywa została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w Orędziu o stanie Unii z 2022 r., jako kontynuacja Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obywatele i zainteresowane strony proszeni są o przesłanie swojego wkładu do 15 lutego 2023 r. Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą.

Zdrowie psychiczne jest poważnym wyzwaniem społecznym dla UE. Wywiera ono głęboki wpływ na zdrowie i dobrostan jednostek oraz ma poważne konsekwencje dla spójności gospodarczej i społecznej.

W ramach inicjatywy określa się:

  • w jaki sposób działania na szczeblu UE mogą przyczynić się do promowania dobrego zdrowia psychicznego oraz zapobiegania wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym, reagowania na nie i łagodzenia ich skutków,
  • w jaki sposób należy uwzględnić kwestie zdrowia psychicznego w wielu różnych odpornych politykach unijnych i krajowych z korzyścią dla ludzi w całej UE.

Kompleksowe podejście ma na celu wspieranie państw członkowskich UE, zainteresowanych stron i obywateli poprzez zapewnianie unijnej wartości dodanej w ramach podejścia ukierunkowanego na profilaktykę, które opiera się na włączeniu zdrowia psychicznego do wszystkich polityk.

Kluczowe obszary wymagające uwagi to:

  • Promocja dobrego zdrowia psychicznego i zapobieganie problemom ze zdrowiem psychicznym
  • Wczesne wykrywanie i badania przesiewowe problemów ze zdrowiem psychicznym
  • Działania mające na celu dalsze zwalczanie zagrożeń psychospołecznych w pracy
  • Wspieranie i poprawa dostępu do leczenia i opieki osób z problemami zdrowia psychicznego
  • Poprawa jakości życia
  • Kwestie przekrojowe, w tym badania, rozwój i innowacje, rola narzędzi cyfrowych, szkolenia i wsparcie, interdyscyplinarne szkolenia dla pracowników służby zdrowia lub szczególne potrzeby grup szczególnie wrażliwych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Sprawozdanie Health at a Glance z 2022 r. pokazało wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i potrzebę zapewnienia dodatkowych środków, aby zapobiec temu, by pandemia nie pozostawiła trwałego piętna na pokoleniu młodych ludzi. Ponadto, to kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego stanowi odpowiedź na wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której obywatele europejscy wskazali na zdrowie psychiczne jako główny temat budzący niepokój.

Wyraź swoją opinię tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13676-Kompleksowe-podejscie-do-zdrowia-psychicznego_pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.