Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jakie błędy popełniają aptekarze?

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 2 października 2014 11:21

Jakie błędy popełniają aptekarze? - Obrazek nagłówka
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała wyniki kontroli w aptekach w II kwartale 2014 r. Przeczytaj, jakie zastrzeżenia miał Fundusz.

nfz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała wyniki kontroli w aptekach w II kwartale 2014 r. Przeczytaj, jakie zastrzeżenia miał Fundusz. 

Razem skontrolowano 456 aptek. W 80 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Jakie błędy wykrył Fundusz?:

- brak lub niepełne dane pacjenta

- brak lub niepełne dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept lub/i brak podpisu, pieczątki

- brak podpisu i pieczątki lekarza przy naniesionych poprawkach

- brak daty wystawienia recepty; brak identyfikatora płatnika

Błędy dotyczy również leków refundowanych lub wyrobów medycznych. Jakie tam błędy uchybienia?

- nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków - nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Kolejna grupa błędów dotyczy realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- brak potwierdzenia realizacji recepty

- brak w aptece recepty, na podstawie której wydano lek

- realizacja recept, na których brak było danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recept, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej

- brak potwierdzenia realizacji recepty tj. brak imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci lub brak podpisu osoby wydającej

- realizacja recept po upływie terminu ich ważności

- realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie

- wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;

- realizacja recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancje psychotropowe, na których brak sposobu ich dawkowania

- dzielenie opakowań leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej

- brak lub nieprawidłowe potwierdzenie uprawnień dodatkowych pacjenta; brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych);

- realizacja recept na leki refundowane niedopuszczone do obrotu w punktach aptecznych

- nieprawidłowa wycena leku recepturowego

- realizacja recept na leki recepturowe, w których skład wchodziły substancje nie będące surowcem farmaceutycznym

- wydanie leków nie przepisanych na recepcie

- wydanie leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia";

- brak adnotacji pro familiae, pro auctore;

- realizacja recepty na leki z grupy I-N, na które wydano więcej leku refundowanego jak na miesięczną kurację

NFZ wytknął również błędy w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.);

- nieprawidłowe przekazywanie danych z recept w raportach statystycznych (nazwy produktów leczniczych, numer recepty, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, data wystawienia recepty, numer PESEL itp.);

- nieterminowe przekazywanie zestawień refundacyjnych;

- niezgodność między sprzedażą a zakupem produktów leczniczych (brak faktur potwierdzających zakup leków lub niezgodne faktury z naliczonym kosztem leku recepturowego).

Źródło: nfz.gov.pl

Przeczytaj również: NFZ wchodzi do gabinetów lekarskich i wytyka błędy. Przeczytaj, jakie

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.