Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 lipca 2018 16:05

Jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock

Uprzednio wykazy substancji psychotropowych i środków odurzających umieszczone były w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy i każda zmiana w ich zakresie wymagała nowelizacji tej ustawy. Ustawa w art. 44f znosi sporządzanie wykazów środków odurzających i substancji psychotropowych w załącznikach do ustawy i przenosi regulację do przepisów niniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Regulacja ta, na wzór innych krajów europejskich, przyspiesza umieszczanie substancji w wykazach narkotyków, w celu zapewnienia skuteczniejszej reakcji na charakter transgraniczny i globalny zasięg nowych narkotyków, podnosi poziom ochrony zdrowia publicznego.

Wydanie projektowanego rozporządzenia ma na celu pilną potrzebę wdrożenia kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, w tym wynikających z przyjęcia na poziomie Unii Europejskiej nowych rozwiązań prawnych umożliwiających objęcie nowych substancji psychoaktywnych procedurą oceny zagrożeń na poziomie Unii Europejskiej i procedurą poddania danej substancji środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym, jak przewidziane w prawie krajowym wobec środków odurzających i substancji psychotropowych. Jak również regulacja ma na celu, aby zidentyfikowane w tzw. dopalaczach substancje psychoaktywne, po przeprowadzeniu oceny ich właściwości fizyko-chemicznych, potencjału uzależniającego, toksyczności i mogących wyniknąć zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodowania szkód społecznych były klasyfikowane do umieszczenia w wykazach niniejszego rozporządzenia. Zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia społeczne związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi dotyczą w szczególności grup szczególnie wrażliwych, zwłaszcza ludzi młodych, dlatego ograniczanie dostępności do tych substancji, w związku z objęciem ich prawem karnym, wpłynie korzystnie na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także