Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kategoryczny sprzeciw diagnostów wobec zaniżania przez NFZ wyceny testów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 kwietnia 2020 14:40

Kategoryczny sprzeciw diagnostów wobec zaniżania przez NFZ wyceny testów - Obrazek nagłówka
Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniżania przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyceny produktów rozliczeniowych w postaci testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża kategoryczny sprzeciw wobec stopniowego zaniżania przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyceny produktów rozliczeniowych w postaci testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Stopniowe zaniżanie wyceny tego produktu doprowadziło do obniżenia obowiązujących stawek poniżej kosztów wykonywania badania.

W treści załącznika nr 1 do zarządzenia prezesa NFZ nr 40/2020/DSOZ z dnia 18 marca 2020 r. wyceniono wykonanie testu na kwotę 450 zł. Kwota ta została utrzymana w załączniku do zarządzenia prezesa NFZ nr 45/2020/DSOZ z dnia 27 marca 2020 r.

Zarządzeniem prezesa NFZ nr 49/2020/DSOZ z dnia 31 marca 2020 r. obniżono wartość wyceny do kwot odpowiednio 400 zł oraz 200 zł w zależności od kwestii zwrotu kosztów zakupu samego testu.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z zaniepokojeniem przyjęło fakt, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 60/2020/DSOZ załączając katalog produktów rozliczeniowych, w treści którego kolejny raz obniżono wycenę produktów rozliczeniowych odpowiednio do wysokości 280 zł oraz 140 zł, przy czym wyższa kwota uwzględnia zwrot kosztów zakupu odczynników.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje, że ciągłe i drastyczne obniżanie wyceny produktów rozliczeniowych jest niedopuszczalne. Zaznaczyć trzeba, że znaczne nakłady poczynione na reorganizację laboratoriów uwzględniały pierwotną wycenę produktu, nie zaś aktualną, niemal dwukrotnie niższą. Wobec panującej pandemii niezbędne było poszerzenie kadr, zainwestowanie w sprzęt oraz zwiększenie nakładów na środki ochrony indywidualnej.

Aktualne stawki, zatwierdzone przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, są nieadekwatne do poziomu kosztów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kluczowych czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz próbą przerzucania kosztów prowadzonych badań na podmioty, które odpowiadając na apel ministra zdrowia postanowiły uruchomić diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2.

prezes KRDL Alina Niewiadomska
sekretarz KRDL Dorota Krawiecka

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.