Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
OZZL

Lekarzom przysługuje dodatek 100 proc. za pracę przy zwalczaniu pandemii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 grudnia 2020 09:07

Lekarzom przysługuje dodatek 100 proc. za pracę przy zwalczaniu pandemii - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

OZZL wystosował apel do lekarzy, w którym informuje, że każdemu z nich przysługuje dodatek 100 proc. za pracę podczas epidemii koronawirusa. Poniżej zamieszczamy treść apelu.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Sprawdź, czy nie jesteś osobą uprawnioną do 100% dodatku do wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu epidemii.

Zamieszanie jakie powstały przy okazji uchwalania ustawy w tej sprawie sprawiło, że wielu lekarzom umknęło to, że dodatki te przysługują nie tylko na podstawie przepisów ustawowych, ale także „Polecenia” ministra zdrowia wydanego Narodowemu Funduszowi zdrowia z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 1 listopada.

Zgodnie z tym „Poleceniem” dodatek przysługuje np. „osobom wykonującym zawód medyczny na SOR i Izbie Przyjęć – każdego szpitala (nie tylko „covidowego”) i niezależnie od tego, czy osoba wykonująca zawód medyczny ma do czynienia z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie SARS CoV-2 czy z innymi pacjentami.

Niemal każdy lekarz zatrudniony w szpitalu „wykonuje zawód medyczny na Izbie Przyjęć lub SOR – chociażby przyjmując chorych na oddział. Zgodnie z literalnym brzmieniem wspomnianego „Polecenia” każdy taki lekarz powinien dostać 100% dodatek. Dodatek jest wypłacany przez NFZ, nie obciąża zatem szpitala. Warunkiem otrzymania pieniędzy na dodatek jest tylko odpowiednie zgłoszenia do NFZ osób uprawnionych do dodatku przez dyrektora szpitala. To od dyrektora szpitala zależy kto z pracowników otrzyma dodatek, który dyrektora nie będzie nic kosztował.

Niestety nawet dyrektorzy szpitali nie mają świadomości komu taki dodatek przysługuje dlatego jest wielce prawdopodobne, że wielu lekarzy nie zostanie zgłoszonych przez dyrektorów szpitali do NFZ. Dlatego lekarze sami powinni wystąpić do swoich dyrektorów z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie.

Pamiętaj - tylko od dyrektora zależy czy zostaniesz umieszczony na liście osób uprawnionych do dodatku, a dyrektora (szpital) nic ten dodatek nie będzie kosztował.

Poniżej przedstawiamy wzór takiego wystąpienia – dla lekarzy wykonujących swój zawód w IP lub SOR.

Wzór pisma do dyrektora szpitala

Miejscowość … data……

Dyrekcja

Szpitala w ……..

Szanowni Państwo,

Wnoszę o umieszczenie mnie na liście osób „wykonujących zawód medyczny”, uprawnionych do dodatku 100% do normalnego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z „Poleceniem” wydanym przez Ministra Zdrowia dla NFZ z dnia 4 września2020 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 1 listopada 2020 r.

Wykonuję zawód medyczny (lekarza) na Izbie Przyjęć (Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) niniejszego szpitala. Jestem zatrudniony na stałe na oddziale…. i - przyjmując chorych na oddział albo konsultując ich przed przyjęciem do szpitala lub odesłaniem bez przyjmowania – pracuję (wykonuję zawód medyczny lekarza) na Izbie Przyjęć (Szpitalnym Oddziale Ratunkowym).

Zgodnie z w/w Poleceniem pkt 1a, podpunkt b -przysługuje mi dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Środki na ten dodatek, zgodnie z w/w „Poleceniem MZ” zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia i są to środki dodatkowe, niezależne od środków kierowanych do szpitala zgodnie z kontraktem. Zatem umieszczenie mnie w wykazie osób uprawnionych do dodatku i wypłata tego dodatku nie obciąży budżetu szpitala.

Zgodnie ze stanem faktycznymi prawnym dodatek przysługuje mi od dnia 1listopada 2020.

z poważaniem

Imię i Nazwisko

Źródło: OZZL

Tematy

OZZL / COVID-19

Podobne artykuły

iStock-1246922598
21 marca 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1266944621

Czy odra zaleje Polskę?

26 kwietnia 2024
AdobeStock_674015171
23 kwietnia 2024
iStock-1197001731
16 kwietnia 2024
4096-2734-max
9 kwietnia 2024
logo-AOTMiT-1500x1500-piks-biale-tlo-ME

AOTMiT ma nowego prezesa

28 marca 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Sto dni i co dalej?

25 marca 2024